Isä katsoo leikkivää lastaan

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluista saatavilla neuvontaa koko kesän

Kasvatuksen ja koulutuksen asioista voit kesälläkin antaa palautetta, kysyä ja tehdä ehdotuksia palautelomakkeella.

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta, puh. 09 310 44986, on avoinna ma–pe klo 10–12 ja 13–15.

Voit kysyä näistä: varhaiskasvatus (päiväkodit, perhepäivähoito, leikkipuistot), peruskoulut, lukiot ja ammatillinen koulutus.

Neuvonta palvelee ensisijaisesti puhelimitse ja palautejärjestelmän kautta.

Kesällä avoinna/suljettuna olevat suomenkieliset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit

Leikkipuistojen kesä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Peruskoulun ja lukion päättötodistusjäljennökset, puh. 09 310 86638, 09 310 86346, sähköposti: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi. Päättötodistusjäljennöksiä voi tilata lomakkeella (Lomakkeet) tai Helsingin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta (Sähköinen asiointi/Opetus ja koulutus)

Stadin AO:n hakutoimisto palvelee nuoria ja aikuisia koko kesän.

Ohjaamo antaa neuvontaa kaikille 15 –29-vuotiaille.

Helsingin työväenopiston asiakaspalvelu

Arbis kontaktinformation

Kuva: Maija Astikainen