Koululaisia ja opettaja.

Kansainvälisille perheille on avattu uusi kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avannut uuden palveluneuvonnan nykyisen palveluneuvonnan rinnalle. Tarjolla on sekä puhelin- että jalkautuvaa neuvontaa kansainvälisille perheille, jotka pohtivat suomalaiseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Uudenlaisella palveluneuvonnalla halutaan tavoittaa vieraskieliset perheet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, antaa heille yksilöllistä neuvontaa ja ohjata oikean palvelun piiriin. Puhelinneuvontaa annetaan suomeksi ja englanniksi.

Palveluneuvonnan kohderyhmänä ovat jo Suomessa asuvat sekä Suomeen muuttoa suunnittelevat kansainväliset perheet. Jotta neuvonta olisi kaikkien saatavilla, tarjotaan neuvonta-aikoja myös toimistoaikojen ulkopuolella.

”Neuvonta auttaa leikkipuisto- ja kerhotoimintaan, päiväkoteihin sekä kouluihin liittyvissä kysymyksissä. Aiheita voivat olla esimerkiksi suomalainen päivähoito- ja koulujärjestelmä, päiväkotiin tai kouluun hakeminen, toisen asteen palvelut ja koulutuspolut tai vaikka Wilman käyttäminen ja lomakkeiden täyttäminen”, kertoo Elena Silverang. Hän toimii kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektisuunnittelijana ja vastaa tästä neuvonnasta.

Puhelinneuvonnan palveluajat

Puhelinneuvonta on avoinna maanantaisin klo 14–17 ja keskiviikkoisin klo 9–11 ja 14–17.

Neuvonnan numero on: +358 9310 33444.

Tarvittaessa voi myös sopia neuvonta-ajan näiden aikataulujen ulkopuolelle jättämällä soittopyynnön sähköpostitse osoitteeseen eduguidance@hel.fi.

Jalkautuvan neuvonnan palveluajat

Puhelinneuvonnan lisäksi hankkeessa toteutetaan jalkautuvaa neuvontaa, jossa palveluohjaaja on tavattavissa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin Meri-Rastilassa tai Malmilla alla olevan aikataulun mukaisesti. Lisäksi arabiankielinen palveluneuvoja on paikalla maanantaisin ja torstaisin.

”Jalkautuvan neuvonnan tarkoituksena on mennä sinne, missä mahdolliset neuvontaa kaipaavat perheet ovat. Kun kohtaan ihmiset heidän arjessaan, on kysymysten kysyminen ja vastausten saaminen helppoa”, sanoo Silverang.


Maanantai Tiistai  Torstai
Aika Klo 10–12 Klo 10–13 Klo 14–17
Alue Meri-Rastila Meri-Rastila Malmi
Paikka ja osoite Leikkipuisto Haruspuisto,
Meri-Rastilan tori 7
African Care,
Meri-Rastilan kuja 2 B
Malmitalo,
Ala-Malmin tori 1


Kasvatuksen ja koulutuksen puhelinneuvonta palvelee edelleen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonta palvelee entiseen tapaan numerossa
09 310 44986 maanantaista perjantaihin klo 10–12 ja 13–15. Voit kysyä leikkipuistoihin, päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin, peruskouluihin, lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen liittyviä asioita.

Maanantaina 21.9.2020 avautunut palveluneuvonta on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjaus- ja asiointimallin pilottihanke, joka toteutetaan yhdessä IHH:n (International House Helsinki) kanssa. Palveluneuvonnan tavoitteena on tarjota suomalaiseen koulutukseen liittyvää neuvontaa kansainvälisille perheille sekä puhelimitse että kasvokkain.

Kuva: Jefunne Gimpel