Jätkäsaaren peruskoulun uusi koulurakennus on harjakorkeudessa.

Jätkäsaaren peruskoulu harjakorkeudessa

Jätkäsaaren peruskoulun uusi koulurakennus erottuu marraskuun harmaasta maisemasta isona ja valkeana. Runsaalle 800 oppilaalle mitoitettu koulu otetaan käyttöön ensi elokuussa, lukukauden alkaessa. Ulkoapäin rakennus on miltei valmis, ja nyt ovat meneillään sisätyöt.
 
Uuden peruskoulun harjannostajaisia vietettiin torstaina 8. marraskuuta. Tilaisuudessa kiitettiin kaikkia osapuolia tähänastisesta työstä, jonka todettiin sujuneen hyvin. Jokaisen kädenjälki on tärkeää, korostettiin.

Hankkeen urakoitsijan SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Toimela sanoi rakentamisessa olevan mukana 32 kansallisuuden edustajia. 
 
”Rakentakaa tätä niin kuin tekisitte tätä omille lapsillenne”, kannusti työntekijöitä Kirsi Myllymäki, Rionkadulla sijaitsevan Jätkäsaaren peruskoulun johtaja. Uuden koulurakennuksen valmistuttua Rionkadun tilat jäävät varhaiskasvatuksen käyttöön.  

Tilat kaikkien asukkaiden käyttöön

Helsingin kaupunkiympäristön edustaja, rakennetun omaisuuden päällikkö Sari Hildén kertoi rakennukselle asetetuista tavoitteista. Näitä ovat pitkäaikaiskestävyys, hoidettavuus, energiatehokkuus sekä muuntojoustavuus, johon liittyy korjattavuus ja uusittavuus. ”Keskeistä on tilojen terveellisyys ja turvallisuus.”

Juha Toimela mainitsi, että hankkeen urakoitsijaa valittaessa laatukriteerit olivat kärjessä ja että toiminnassaan SRV satsaa erityisesti rakennusten pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseen sekä kosteuden ja sisäilman hallintaan.

”Uusi koulu on moderni ja opetussuunnitelmaa tukeva oppimisympäristö, joka on joustava ja ohjaa yhdessä tekemiseen. Kaikki koulun tilat ovat oppimisen tiloja, ja valoisia ja ilmavia,” Kirsi Myllymäki kuvaili.
 
Koulun tilojen halutaan olevan alueen kaikkien asukkaiden käytössä. ”Osa tilojen monikäyttöisyyttä on sekin, että kouluun ei rakenneta omia liikuntatiloja, vaan oppilaat käyttävät koulun viereiseen bunkkeriin sijoittuvia liikuntatiloja”, Sari Hildén totesi. 

Bunkkerin liikuntatilat eivät valmistu vielä elokuussa, mutta viereiseen liikuntapuistoon rakennetaan väliaikainen liikuntahalli, joka palvelee koulua siihen saakka, kunnes bunkkerin liikuntatilat valmistuvat. 

Oppilaat dokumentoivat rakentamisen ihmettä

Jätkäsaaren peruskoulun oppilaat ovat seuranneet uuden koulun rakentumista alusta saakka ja dokumentoineet rakennuksen kasvamista harjakorkeuteen. Oppilaat ovat saaneet vierailla VR-lasien kautta koulun sisätiloissa ja he ovat osallistuneet pihasuunnitteluun.

Koulun rakentaminen Minecraft Educationilla oli usean tois- ja kolmasluokkalaisen yhteinen projekti syksyn ensimmäisen ilmiöjakson aikana. Oppilaat rakensivat ja kirjoittivat vuorotellen. Video koulun Facebook-sivuilla

Pihalta ja ikkunoista katsotaan päivittäin uuden koulun valmistumista. Kuvakooste koulun Facebook-sivuilla

”Tästä tulee hieno koulu – Helsingin ja koko maailmankin mittakaavassa”, Myllymäki iloitsee.


Jätkäsaaren peruskoulun väkeä vierailulla uudessa koulurakennuksessa. Aikuiset: Maria Hukkanen (vas.), Kirsi Myllymäki ja Anne Salovesi. Koululaiset: Jaakko Nikkilä ja Ella Väisänen.

Pedagoginen asiantuntija mukana

Rakennushankkeen pedagogisena asiantuntijana aloitti Katriina Aaltio, nykyinen Pitäjänmäen peruskoulun rehtori. Rakentamisen alettua hänen työtään jatkoi Kirsi Myllymäki.

Pedagoginen asiantuntija toimii yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelun arkkitehdin kanssa. Käyttäjäkokouksissa ovat mukana rakennuksen käyttäjän edustaja, kasvatuksen ja koulutuksen tilapalvelun arkkitehti ja rakennuksen suunnittelija. 

Pedagogisen asiantuntijan kautta suunnitteluun ja toteutukseen välittyy oppimisen ja opettamisen näkökulma. Esimerkiksi se, mitä eri oppiaineiden kuten kemian, fysiikan, käsitöiden ja kotitalouden tiloissa tulee ottaa huomioon.


JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU 

  • Osoite Hyväntoivonkatu 5, 00220 Helsinki
  • Alueen pääkoulu suomenkieliselle perusopetukselle. 
  • Oppilasmäärä runsaat 800. Luokat 1-9.
  • Rakentaminen alkoi 2017. Otetaan käyttöön elokuussa 2019.
  • Arkkitehti: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (yleisen arkkitehtuurikilpailun voittaja).
  • Hankkeen kokonaiskustannukset 30 miljoonaa euroa.

Jätkäsaaren uusi peruskoulurakennus, näkymä sisältä / AOR arkkitehdit


Jätkäsaaren uusi peruskoulurakennus, näkymä kaakon suunnalta / AOR Arkkitehdit

JAA