Suoraan sisältöön
A A A

HundrED Summit julkisti Helsingin 10 globaalia edelläkävijäkoulua

Suomen satavuotisjuhlavuoden 100 Koulua & HundrED -hanke on yksi suurimmista koulujen ja oppimisen tulevaisuutta hahmottavista hankkeista niin Suomessa kuin koko maailman mittakaavassakin.  HundrED Innovation Summit on tuonut maailman koulutusinnovaattorit Helsinkiin ja julkisti tänään perjantaina 6.10. Helsingin kymmenen innovatiivista edelläkävijäkoulua. Näille kouluille HundrED tarjoaa ensimmäisten joukossa informaatiota siitä, mitä maailman muissa innovaatiokouluissa tapahtuu. Helsingin tavoitteena olla maailman johtava oppimisen ympäristö. 
                                                   
Helsingin kaupungin HundrED-koulut
1. Arabian peruskoulu
2. Ressun peruskoulu
3. Hiidenkiven peruskoulu
4. Poikkilaakson ala-asteen koulu
5. Siltamäen ala-asteen koulu
6. Jätkäsaaren peruskoulu
7. Botby grundskola
8. Etu- Töölön lukio
9. Kallion lukio
10. Ressun lukio
 
HundrED kerää eri puolilta maailmaa HundrEd-kouluja, joita he pitävät jatkuvasti ajan tasalla siitä, mitä kaikkea hienoa eri puolilla maailmaa tapahtuu ja auttavat kouluja verkostoitumaan myös kansainvälisesti. Palvelu on kouluille vapaaehtoinen ja maksuton, eikä velvoita kouluja mihinkään. HundrEDin koulut voivat itse valita onko innovaatioiden joukossa jotain sellaista, mikä kiinnostaa juuri heitä ja heidän ja heidän koulunsa opettajia. “Uskomme, että yksi tapa muuttaa koulutusta globaalissa mittakaavassa on auttaa korkealuokkaiselle pedagogiselle ajattelulle perustuvia koulutusinnovaatioita leviämään yli maiden rajojen”, toteaa HundrEDin luova johtaja Saku Tuominen.

Kymmenen valitun edelläkävijäkoulun lisäksi Helsingissä on lähes 60 muuta innovatiivista koulua ja oppilaitosta, jotka kehittävät etunenässä uudenlaista oppimista.  Helsingin kaupunki haluaa olla maailman johtava oppimisen ympäristö ja ilmiöoppimisen kaupunki. ¬¬”Haluamme kaupunkina tukea kouluja ja opettajia uusien innovaatioiden hyödyntämisessä. HundrED on hieno mahdollisuus opettajille löytää työnsä tueksi uusia välineitä maailmalta. Helsingin erottaa muista se, että meillä ei ole vain yhtä huippukoulua vaan haluamme tehdä muutoksen koko kaupungin tasolla”, toteaa apulaispormestari Pia Pakarinen, joka puhui muutosjohtamisesta HundrED tapahtumassa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Helsingin kouluissa toimii asiantuntijaopettajien verkosto, jotta opettajat voivat aktiivisesti tukea toinen toisiaan yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Verkosto koostuu kaupungin peruskoulujen ja lukioiden opettajista. Kuudessa tiimissä on yhteensä 40 opettajaa, jotka kehittävät työvälineitä opettajille, mallintavat uusia pedagogisia ratkaisuja ja toimivat kouluttajina.  Jokaisessa koulussa on rehtorin johtamisen tukena myös Tutor-opettajia. Heidän tehtävänään on toimia vertaisohjaajina ja viedä eteenpäin uutta toimintakulttuuria omassa koulussa ja oppilaitoksessa.
 
Lisätietoja HundrED-tapahtumasta


JAA