Oppimisvälineitä, kuten kynä ja lehtiö sekä älylaite.

Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa voi opiskella myös kesällä

Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa järjestetään kesän aikana opetusta.

Aikuislukiossa kaikki kesäkurssit järjestetään etämenetelmin. Kurssivalikoima koostuu muutamista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä syksyn ylioppilaskokeiden kertauskursseista. Yhteensä kursseja on 29. Opiskelijoita per kurssi on keskimäärin 26. Aikuislukio kesäkurssit: vapaita paikkoja kursseilla voi tiedustella 1.6.2020 asti matti1.koivisto@edu.hel.fi

Stadin AO:ssa opitaan kesälläkin

Stadin AO:ssa opetusta ja ohjausta on tarjolla myös kesäkuukausina. Opetusta ja ohjausta toteutetaan pääosin etä- ja verkko-opintoina. Lisäksi tarjolla on myös oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta. Opiskelijat voivat opiskella myös työelämässä koulutus- ja oppisopimuksilla. Lähiopetuksen toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Opetus järjestetään porrastetusti oppilaitoksen väljissä tiloissa ja kontaktien määrä minimoidaan. Tavoitteena on varmistaa opiskelijoille HOKSien mukainen opintojen eteneminen. Uudet perustutkinto-opiskelijat aloittavat opintonsa 3.8.2020.

Opiskelijahuollon palvelut jatkuvat kesän ajan opiskelijoiden tarpeen mukaan joko oppilaitosten tiloissa tai etänä. Yhteystiedot löytyvät Toisen asteen yhteys -sivuilta. http://www.toisenasteenyhteys.fi/fi/

Työväenopistoissa ei ole kesäopetusta, mutta itsenäinen harrastustoiminta opiston tiloissa on mahdollista turvaetäisyydet huomioiden. Syyskauden ensimmäiset kurssit alkavat Työväenopistossa 17.8.2020.

Yrittäjyyskoulutuksesta tuke ideoille

Helsingin kaupunki järjestää yhteistyössä 4H:n kanssa yrittäjyyskoulutusta 15–30 -vuotiaille helsinkiläisille nuorille. Koulutus järjestetään etäopetuksena kesäkuussa ja se koostuu yrityskurssista ja pienryhmäohjauksesta. Osallistujat saavat mentorin tukea oman idean kehittämiseen heinäkuun loppuun saakka sekä Nuorten yrityspolun suorittamalla 300 euron yrityssetelin tukemaan liikeidean toteuttamista.

Lisätietoa:  https://www.pks4h.fi/yrityspolku2020/

Kuva: Unsplash