Keinutien ala-asteen koulun 6B-luokan oppilaita sekä opettaja Johanna Lehtinen.

Helsinki herättää lasten ja nuorten lukuintoa – Lukeminen on maailman lukemista!

Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa. Tavoitteena on innostaa oppijoita ja heidän perheitään sekä henkilöstöä monipuolisesti erilaisten tekstien pariin.

Yli 4 600! Niin monta kirjaa ovat Keinutien ala-asteen koulun 6B-luokkalaiset lukeneet. Kirjoja luetaan sekä koulussa että kotona. Luokassa on sovittu, että kun kunkin oppitunnin tehtävät on tehty, oppilas voi mennä lukunurkkaukseen lukemaan. Lisäksi perjantaisin on yhteinen lukuhetki. ”Lukeminen on meidän luokan yhteinen juttu – kaikki oppilaat lukevat. Myös huoltajat ovat olleet innolla mukana kannustamassa ja lukemisen apuna”, kertoo 6B-luokan opettaja Johanna Lehtinen.

Helsingin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa kehitetään erilaisia tapoja innostaa lapsia ja perheitä lukemaan. Yksi kokeiltavista toimista on päiväkodeissa ja alkuopetuksen luokissa kiertävä iltasatukirjahylly, josta saa ottaa mukaan kotona luettavan kirjan. Kun kirja on luettu, se palautetaan takaisin hyllyyn seuraavan perheen lainattavaksi. ”Iltasatukirjahylly on helppo keino innostaa perheitä yhteiseen lukuharrastukseen”, kertoo pedagoginen asiantuntija Antti Aaltonen, joka toimii projektikoordinaattorina lukemista edistävässä Lukuinto – Läsiver -hankkeessa.

Lukemiseen innostavat myös esimerkiksi kirjailijavierailut, joita kouluissa on toteutettu myös etäyhteyksin näin koronapandemian aikana. Nyt vietettävällä Lukuviikolla Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa peruskouluille mahdollisuuden osallistua kirjailijahaastatteluihin verkon välityksellä suomeksi ja ruotsiksi.

Lukeminen on maailman lukemista  

Lukutaidon heikentymisestä on kansallisesti ollut merkkejä jo jonkin aikaa, mutta varhaiskasvatus ja esi- ja perusopetus ehkäisevät lukutaidon eriarvoistumista. Keinutien ala-asteen koulun opettaja Johanna Lehtinen kertoo, että runsaan lukemisen myötä oppilaiden sanavarasto on laajentunut ja luetun ymmärtäminen kasvanut. ”Hyvä lukutaito auttaa eri aineiden opiskelussa ja eri oppimateriaalien ymmärtämisessä”, hän muistuttaa. 


Keinutien ala-asteen koulun 6B-luokkalaiset ovat lukeneet 4 600 kirjaa.

”Lukutaito on kansalaistaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua ja pärjätä yhteiskunnassa. Perinteisen lukutaidon lisäksi tarvitsemme myös uudenlaisia lukutaitoja, kun kohtaamme päivittäin yhä suuremman määrän erilaisia tekstejä”, toteaa Antti Aaltonen.

Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa korostetaan monilukutaitoa, joka tarkoittaa paitsi sanallisten, myös visuaalisten ja auditiivisten sisältöjen tulkintaa ja tuottamista. ”Arkemme on täynnä erilaisia viestejä monissa eri kanavissa. Siksi monilukutaito on välttämätöntä. Tekstejä on tarjolla myös yhä useammilla kielillä, ja niihin tutustuminen yhdessä avartaa maailmankuvaa ja lisää kulttuurista lukutaitoa sekä kykyä asettua toisen asemaan. Lukeminen on maailman lukemista!”, projektisuunnittelijat Pauliina Niemelä ja Johanna Karlsson jatkavat.

Lukemisen kulttuuria kehitetään yhdessä

Lukemisen kulttuuria tuetaan Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa vahvistamalla henkilöstön osaamista ja jakamalla hyviä toimintatapoja. Henkilöstölle on tarjolla kirjallisuuskasvatukseen ja lukemiseen liittyviä koulutuksia, joissa tuodaan esille, kuinka kirjallisuuden ja lukemisen kautta voidaan lähestyä erilaisia opetuksessa käsiteltäviä asioita ja ilmiötä. ”Esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen tai kestävän kehitykseen käsittelyyn on olemassa runsaasti laadukasta lastenkirjallisuutta”, muistuttaa Aaltonen.

Ehdottomaksi hitiksi opettajien keskuudessa on jo nyt osoittautunut Lukuympyrä, joka on kehitetty yhdessä varhaiskasvatuksen, luokan- ja aineenopettajien kanssa. Materiaali julkaistaan pian Lukuinto-projektin nettisivuilla. “Lukuympyrän avulla pääsee tarkastelemaan näppärästi oman yhteisön lukukulttuuria —  mitä luemme, milloin luemme, miten luemme ja missä luemme”, kertoo Johanna Karlsson.

”Tällä viikolla vietetään kansallista lukutaidon teemaviikkoa. Lukemiseen liittyviä vinkkejä saa vaikka seuraamalla Lukuinto-hankkeemme Instagram-tiliä Lentävä kirjahylly. Tervetuloa mukaan lukemisen maailmaan!”, innostaa Niemelä.

Helsingin kaupungin Lukuinto-hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä käytäntöjä, joilla lisätään lukuintoa ja vahvistetaan sen jatkumoa varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kansallista lukutaidon teemaviikkoa vietetään 5.–11.4. Lukuviikolla kiinnitetään huomiota lukutaidon ja lukemisen merkitykseen.

Kuvat: Jani Laukkanen