Helsinki on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Helsingin kaupungin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevat päiväkodit valitaan kevään 2021 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee kokeiluun osallistuvat päiväkodit myöhemmin keväällä. Valinta tehdään esiopetusta järjestävistä toimipisteistä ja se ei tule koskemaan kaikkia päiväkoteja. Kokeiluun osallistuvien päiväkotien huoltajia tiedotetaan tarkemmin valinnan jälkeen. 

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa helsinkiläisistä vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun aikana kehitetään esiopetuksen laatua ja vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa. Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen positiivista käsitystä itsestään oppijana, ja hän saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti leikkien ja tutkien. Helsingissä laaditaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten oma opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet. 

Helsingissä 5-vuotiaat ovat jo vuodesta 2018 voineet osallistua maksuttomaan varhaiskasvatukseen 4 tuntia päivässä. 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus jatkuu ja koskee jokaista viisivuotiasta lasta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan tästä erillään ja se ei tule koskemaan kaikkia viisivuotiaita.

Helsingin kaupunki on kehittänyt lapsen opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja alkuopetukseen. Tätä työtä jatketaan ja kokeilun aikana kehitystyötä on mahdollista syventää.