Liikuntaa varhaiskasvatuksessa.

Helsingissä varhaiskasvatukseen osallistui viime vuonna yli 95 prosenttia 4-6-vuotiaista

Varhaiskasvatuksen palveluista on ilmestynyt vuoden 2018 osalta Kuusikko-raportti. Raportissa vertaillaan kuuden kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) varhaiskasvatuspalvelujen tuottamista. Varhaiskasvatusikäisten lasten lukumäärä pysyi viime vuonna lähes muuttumattomana Helsingissä, joista 4-6-vuotiaista yli 95 prosenttia osallistui varhaiskasvatukseen.

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 118 619 varhaiskasvatusikäistä, joka oli 34 prosenttia koko Suomen 10kk–6-vuotiaista lapsista. Kaupungistuminen näkyy, sillä Helsingin varhaiskasvatusikäisten osuus koko Suomen vastaavan ikäisestä väestöstä oli 9,4 prosenttia vuonna 2002, mutta vuonna 2018 jo 11,6 prosenttia.

Vuoteen 2017 verrattuna varhaiskasvatusikäisten lasten lukumäärä pysyi viime vuonna lähes muuttumattomana Helsingissä ja Vantaalla; muissa kuutoskaupungeissa se väheni. Alle 3-vuotiaiden määrä väheni edellisvuodesta Helsingissä 2,6 prosenttia (-384 lasta), kun taas 3–6-vuotiaiden määrä kasvoi 1,4 prosenttia (+359 lasta).

Helsingissä varhaiskasvatusikäisten vieraskielisten osuus yli 20 prosenttia

Kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä oli vieraskielisiä eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia vuoden 2018 lopussa 18,7 prosenttia (22 128 lasta). Kuudessa suurimmassa kaupungissa asui vuoden 2018 lopussa kaksi kolmasosaa koko Suomen vieraskielisestä 10kk–6-vuotiaasta väestöstä. Helsingissä vieraskielisten osuus varhaiskasvatusikäisistä oli 20,8 prosenttia vuoden 2018 lopussa ja edellisvuoteen verrattuna vieraskielisen varhaiskasvatusikäisen väestön lukumäärä kasvoi Helsingissä 6,1 prosenttia (+481 lasta).

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvoi

Vuoden 2018 lopussa Helsingissä varhaiskasvatusikäisistä lapsista 75,8 prosenttia oli varhaiskasvatuksessa (kunnallinen päiväkoti ja perhepäivähoito, kunnan ostopalveluna hankkima varhaiskasvatus sekä yksityisen hoidon tuella tuettu varhaiskasvatus). Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 1,9 prosenttiyksikköä. Lisäksi lapsia oli kotihoidon tuella 19,3 %. Edellisvuoteen verrattuna vähennystä oli 0,3 prosenttiyksikköä.

Helsingissä 4-6-vuotiaiden ikäluokassa osallistumisaste varhaiskasvatuksen palveluihin ja kerhotoimintaan oli 95,8 prosenttia.

Esiopetukseen osallistuminen kasvoi

Esiopetukseen osallistuneiden määrä kasvoi edellisvuodesta Helsingissä 6,2 prosenttia (+338 lasta). Helsingissä esiopetukseen osallistuneista lapsista 89,2 prosenttia osallistui esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen.

Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnallisessa päiväkodissa järjestetyn varhaiskasvatuksen osuus oli suurin Helsingissä (63,0 %). Kuutoskaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 69 808 lasta. Lasten määrä kunnallisissa päiväkodeissa kasvoi edellisvuodesta Helsingissä 2,1 prosenttia (+534 lasta).

Kunnallinen perhepäivähoito väheni kaikissa kuusikkokaupungeissa. Lasten määrä kunnallisessa perhepäivähoidossa väheni edellisvuodesta Helsingissä 11 prosenttia (-107 lasta).

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa (ostopalvelu, palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki) oli kuutoskaupungeissa vuoden 2018 lopussa 18 429 lasta eli noin joka viides varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Osuus vaihteli Helsingin 13,6 prosentista Turun 33,5 prosenttiin (Kuusikko 19,6 %). Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä lisääntyi Helsingissä edellisvuodesta 8,0 prosentilla.

Yksityisen hoidon tuella oli vuoden 2018 lopussa kuutoskaupungeissa 6,5 prosenttia varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Espoossa (11,8 %) ja Helsingissä (9,0 %), joissa ei ole käytössä palveluseteliä, yksityisen hoidon tuen osuus oli korkein.

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tuella hoidettiin 18,7 prosenttia kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista vuoden 2018 lopussa. Helsingissä osuus oli 19,3 prosenttia.

Kotihoidon tuella hoidetuista lapsista valtaosa on alle 3-vuotiaita. Kuutoskaupunkien 10kk–2-vuotiaista lapsista hoidettiin vuoden 2018 lopussa kotihoidon tuella 46,3 prosenttia. Helsingissä osuus oli 49,2 prosenttia.

Vuonna 2018 kunnallisen lisän osuus kotihoidon tuen vuosikustannuksista lasta kohden oli Helsingissä 35,1 prosenttia, Espoossa 25,7 prosenttia, Vantaalla 17,4, Oulussa 6,9 prosenttia ja Tampereella 0,2 prosenttia.

Kustannukset

Vuonna 2018 kuutoskaupunkien varhaiskasvatuksen palvelujen kokonaiskustannukset olivat yli 1,1 miljardia euroa ja ne nousivat 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Helsingin kokonaiskustannukset nousivat 3,6 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta kohden olivat Helsingissä toiseksi matalimmat 9 836 euroa (Kuusikko keskimäärin ilman Oulua 9 965 euroa).

Henkilöstökulut ovat suurin päiväkodeissa järjestetyn varhaiskasvatuksen menoerä. Vuonna 2018 keskimäärin 66,3 prosenttia kuutoskaupunkien kokonaiskustannuksista oli henkilöstökustannuksia. Helsingissä osuus oli 67,3 %.

Lisää aiheesta

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2018JAA