Asukastilaisuudessa vanhemmat keskustelivat pienryhmissä.

Helsingissä tavoitellaan eheää lapsen opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Keskustelu kävi vilkkaana asukastilaisuudessa, jossa paikalla oli aktiivisia helsinkiläisvanhempia ja aiheena valmisteilla olevat Helsingin palveluverkkosuunnittelun periaatteet. Uudistuksella tavoitellaan eheää lapsen opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Palveluverkkosuunnittelun periaatteita on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Asukastilaisuus järjestettiin yhdessä Helsingin vanhemmat HELVARY ry:n kanssa tiistaina 14. tammikuuta kaupungintalon tapahtumatorilla.

Taustalla kaupunkistrategian linjaukset

Suunnitelmana on yhtenäistää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alueet, joissa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalveluita.

Uudistuksen taustalla on Helsingin kaupunkistrategian linjaukset. Tavoitteena on varmistaa lapselle ehyt ja yhtenäinen opinpolku sekä vähentää opinpolun aikaisia siirtymiä, toteuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate, yhtenäistää palvelutarjontaa eri alueilla kaupungissa ja lisätä lasten tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista sekä hillitä eriarvoistumiskehitystä kaupungissa.

Asukastilaisuudessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen esitteli palveluverkkosuunnittelun periaatteita. Vanhempien näkökulmia toi esille Helvaryn johtokunnan puheenjohtaja Sanna Valtonen. Nuorten paneelissa pohdittiin sitä, mitä ovat yhdenvertaiset palvelut. Tilaisuuden lopuksi käytiin keskustelua ryhmittäin.

Keskustelun teemoina olivat:

  • kaupunkilaisten tasavertaiset mahdollisuudet
  • lähipalveluperiaatteen toteutuminen varhaiskasvatuksessa
  • varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alueiden yhtenäistäminen
  • joustava aluejako esi- ja perusopetuksessa
  • uudisrakennusten tavoitekoot

Keskustelu oli vilkasta. Vanhempia askarruttivat muun muassa päiväkotien uudisrakennusten isot tavoitekoot ja päiväkotimatkojen pituudet.

Palvelutarjonnan yhtenäistäminen on pitkäkestoinen työ

Suunnitelmassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alueet muodostuvat yhtenäisistä alueista, joissa tuetaan lapsen ehyttä kasvua ja opinpolkua.

”Oppilaaksiottoalueet ja oppilaaksioton kriteerit valmistellaan palveluverkkosuunnittelun periaatteiden hyväksymisen jälkeen. Tähän työhön tulemme osallistamaan vanhempia erilaissa alueellisissa tilaisuuksissa”, Liisa Pohjolainen sanoo.

Alueiden palvelutarjontaa yhtenäistämällä lapsilla on asuinpaikastaan riippumatta yhtenäiset mahdollisuudet eri palveluihin ja palvelut ovat lähempänä lasta. ”Kielten opetuksen ja painotetun opetuksen järjestäminen kaikissa suurpiireissä on esimerkki konkreettisesta toimenpiteestä kehittää eri alueiden välistä yhtenäisyyttä ja vaikuttaa eriytymiskehitykseen”, Pohjolainen toteaa.

”Palvelutarjonnan yhtenäistäminen on pitkäkestoinen, useamman vuoden työ”, Pohjolainen korostaa.

Palveluverkkoa tarkastellaan aina laajempana kokonaisuutena, eli jos yksittäiseen toimipaikkaan kohdistuu muutostarpeita, sitä tarkastellaan osana kokonaisuutta. Uudisrakennusten osalta tavoitellaan suurempia ja toiminnaltaan monipuolisempia yksiköitä. Suunnittelu tulee sisältämään toimipaikkojen tavoitekoot.

Periaatteet käytäntöön aikaisintaan syksyllä 2021

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päättää 11.2.2020 palveluverkkosuunnittelun periaatteista sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alueiden yhtenäistämisestä.

Lautakunnan päätöksen jälkeen kevään aikana valmistellaan suomenkielisen jaoston päätettäväksi oppilaaksiottoalueet ja lähipalveluihin ohjaamisen periaatteet kuten oppilaaksioton kriteerit.

Käsitteitä:
palveluverkko ja tilaverkko

Palveluverkko muodostuu kaupunkilaisten saamista palveluista, joita ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lakisääteiset palvelut ja niihin liittyvät palvelut, joita kaupunki on päättänyt järjestää. Yksityisten toimijoiden järjestämä varhaiskasvatus ja perusopetus täydentävät kaupungin palveluja.
Tilaverkko vastaa palveluverkon tilatarpeisiin. Tilaverkon hallinta on tilojen hallintaa ja osa jatkuvaa palveluverkkosuunnitelmien toimeenpanoa.


JAA