Kuva: Jefunne Gimpel

Helsingissä kehitettiin hyviä keinoja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi

Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville maahan muuttaneille kotivanhemmille järjestetään Helsingissä muun muassa vertaisryhmiä. Ryhmät ovat vaikutuksiltaan menestys: jopa 70 prosenttia niihin osallistujista siirtyy kotoa kohti koulutusta ja työelämää. Ohjauksen tueksi on myös kehitetty mobiilikäyttöinen Löydä Helsinki -tietopalvelu, jonka käyttäjän ei tarvitse osata lukea tai käyttää nettiä.

Maahanmuuttajanaiset, erityisesti pakolaistaustaiset naiset, työllistyvät muita maahanmuuttajaryhmiä heikommin. Heidän työllistymistään vaikeuttaa alhainen koulutustaso, joka ilmenee toisinaan luku- ja kirjoitustaidottomuutena. Kun työ- tai opiskelupaikkaa ei ole, moni nainen jää kotiin hoitamaan lapsia. Työttömyys ja koulutuksen puute altistavat köyhyydelle ja syrjäytyneisyydelle ylisukupolvisesti. Maahanmuuttajanaisten ja lapsien kotouttamisen puutteisiin Suomessa kiinnitti huomiota myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD raportissaan syyskuussa 2018.

Helsingissä kotivanhempien kotoutumista edistetään monin tavoin. Vertaisryhmiä ja Löydä Helsinki -palvelua on kehitetty ja toteutettu elokuussa päättyvässä KYKY II -hankkeessa.

Tietoa, tukea ja ohjausta

Kotivanhempien vertaisryhmiä on kehitetty ja toteutettu eri puolilla Helsinkiä somalin ja arabian kielellä.  Vaikka hanke päättyy, kotivanhempien vertaisryhmien toiminta kaupungissa jatkuu.

Vertaisryhmissä tarjotaan kotoutumista tukevaa tietoa, tukea ja ohjausta. Ryhmissä tutustutaan muun muassa koulutus- ja uramahdollisuuksiin, perhepalveluihin ja lastenkasvatukseen sekä suomen kielen opiskeluun omankielisen ohjaajan ja vierailevien asiantuntijoiden avulla. Ryhmissä opitaan myös digitaalista asiointia.

Vaikutuksiltaan vertaisryhmät ovat olleet menestys. Osallistujia on vuodessa 80−120. Heistä jopa 50-70 prosenttia ohjautuu koulutukseen tai työelämään.

Äitien tukeminen vahvistaa myös lasten asemaa

Ryhmiin osallistuneet ovat pääsääntöisesti naisia. ”Vertaisryhmissä kävijät kokivat saaneensa tärkeitä tietoja ja taitoja sekä työkaluja oman koulutus- ja urapolkunsa löytämiseen ja tavoitteluun. Lastenhoidon järjestäminen osallistujien alle 3-vuotiaille lapsille oli yksi onnistumisen avaimista”, KYKY II -hankkeen projektipäällikkö Maija Melo kertoo.

Vaikka ryhmät on suunnattu aikuisille, niiden myönteinen vaikutus heijastuu myös ryhmissä käyvien lapsiin. Tutkimusten mukaan äidin koulutustausta korreloi lasten koulumenestyksen kanssa, eli lapset pärjäävät paremmin koulussa ja hakeutuvat todennäköisemmin koulutukseen myös peruskoulun jälkeen.

Tärkeää on, että vanhemmat saavat tietoa ja pystyvät tukemaan lapsiaan yhteiskunnassa. Ryhmissä myös saadaan ystäviä ja itsevarmuutta – ja koetaan voimaantumista. ”Monille suurinta voimaantumista on se, että he saavat koulutuspaikan ja voivat olla esimerkkinä omille lapsilleen”, Maija Melo sanoo.

Löydä Helsinki – palveluinfoa myös ilman lukutaitoa  

KYKY II -hankkeessa myös pilotoitiin mobiililaiteella käytettävä infopalvelu Löydä Helsinki. Löydä Helsinki kertoo heikosti lukeville kotoutujille suomalaisesta yhteiskunnasta ja kaupungin palveluista suomeksi, somaliksi ja arabiaksi ääneen puhuttuna. Sovellus mahdollistaa heikosti lukeville itsenäisen tiedonhaun ja auttaa suunnistamaan viranomais- ja palveluverkostoissa.

Löydä Helsinki julkaistiin syksyllä 2018. Käyttäjät ja viranomaiset ovat ottaneet sen innostuneesti vastaan. Tietämys palveluista helpottaa käyttäjän arkea ja vapauttaa resursseja henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Kotivanhempien kotoutumista edistetään monin tavoin

KYKY II -hanke käynnistyi vuonna 2017 ja päättyy elokuussa 2019. Se jatkaa edeltäjänsä KYKY-hankkeen työtä syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajavanhempien ja heidän perheidensä osallisuuden eteen. Hanke toimii Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, Stadin osaamiskeskuksessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

KYKY-hankkeissa kehitettyjen palveluiden lisäksi Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on vuodesta 2011 lähtien järjestetty Kotiva-koulutusta eli suomen kielen kursseja maahan muuttaneille kotivanhemmille sekä leikkipuistojen ja perhetalojen Kotoklubi Kaneli -toimintaa vuodesta 2016 lähtien.


Lue lisää KYKY II hankkeesta

Kokeile Löydä Helsinkiä: loydahelsinki.fi.
Muista kytkeä äänet päälle!