Helsingissä on käynnistynyt Pikkunorssi -hanke

Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki ovat käynnistäneet Pikkunorssi-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden harjoittelua päiväkodeissa.

Pikkunorssi-hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevien harjoittelunohjausta neljässä Helsingin päiväkodissa. 

Pikkunorssi-hankkeen aikana Helsingin yliopisto tarjoaa opetusharjoitteluiden ohjaamiseen liittyvää koulutusta kehittämispäiväkotien ohjaaville varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajille. Päiväkotien kanssa kokeillaan myös muuta yhteistyötä. Lisäksi tutkijat selvittävät ohjaajakoulutuksen vaikuttavuutta ja harjoittelunohjauksen jatkokehitystarpeita.

Pikkunorssi-hankkeeseen on valittu neljä kehittämispäiväkotia, joilla on jo aikaisempaa kokemusta varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelunohjauksesta. Hankkeen kehittämispäiväkoteina toimivat päiväkoti Rööperi Punavuoressa, päiväkodit Isoniitty ja Kesäheinä Kumpulassa sekä päiväkoti Kaunokki Malminkartanossa.

Hankkeesta vastaavat Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori Lasse Lipponen, hankkeen johtaja, yliopistonlehtori Elina Fonsén, projektisuunnittelija Heidi Chydenius, yliopistonlehtori Eeva-Leena Onnismaa ja varhaiskasvatuksen alalta juuri väitellyt Annukka Pursi. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja se kestää vuoden 2020 loppuun.

Hankkeen etenemistä voi seurata Helsingin Pikkunorssi -blogisivuilta

Lisätietoja

Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta:
projektisuunnittelija Heidi Chydenius, puhelin 0294129859, heidi.chydenius@helsinki.fi

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala:
varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, puhelin 09 310 43368, satu.jarvenkallas@hel.fi
kehittämispalvelupäällikkö Marjo Kyllönen, puhelin 09 310 86208, marjo.kyllonen@hel.fi