Helsingissä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ollaan tyytyväisiä

Kaupunki keräsi lapsilta ja huoltajilta palautetta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Palautetta pyydettiin koulujen aamupäivätoiminnasta sekä perusopetuksen- ja leikkipuiston iltapäivätoiminnasta.

Sähköinen asiakaskokemuskysely oli avoinna 2.12.-20.12.2019.

Aamu- ja iltapäivätoiminta sai asiakastyytyväisyyskyselyssä kouluarvosanan 8,70. Vastaajamäärä kasvoi noin 700:lla viimekeväisestä ja vastaajia oli yli 1900. Etenkin lapset ovat olleet tyytyväisiä toimintaan.

Myös huoltajien vastausten perusteella toiminta-aika vastaa perheen tarpeita, maksu on kohtuullinen suhteessa palvelun laatuun ja huoltajien tietoisuus maksuhuojennusmahdollisuuksista on parantunut.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huomioi ja palkitsee aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjiä tärkeästä työstä. Toimiala tulee myöntämään vuosittain kolmelle palveluntuottajalle kunniakirjan. Kunniakirjan saajat ovat ansioituneita toimijoita, joiden työssä on tunnistettavissa laadukas aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja toiminnan määrätietoinen kehittäminen.

Kaupungin keskiarvotulokset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta löytyvät verkosta

Iltapäivätoiminnan osalta

Aamupäivätoiminnan osalta