Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuvat vuoden 2018 alusta.

Helsingin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuvat tammikuusta alkaen

03.01.2018 13:55

​Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuvat valtakunnallisesti 1.1.2018 alkaen. Varhaiskasvatusmaksuihin vaikuttavat perheen tulorajat ja maksuprosentit, jotka molemmat muuttuvat.

Muutoksen jälkeen perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on nykyisen 90 % sijasta 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Varhaiskasvatuksen maksuista alin (27e/lapsi) ja ylin (290e/lapsi) pysyvät ennallaan.

Maksut määräytyvät perheen tulojen ja perhekoon perusteella, ja hallituksen esityksessä kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan. Näin alennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin.

Helsingissä on ollut käytössä kuntakohtainen sisarusalennus. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee asiakasmaksuperusteiden määräytymistä Helsingissä tammikuun lautakunnassa.

"Tavoitteemme on Helsingissä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja maksujen aleneminen osaltaan auttaa tätä tavoitetta. Helsingin kaupunkistrategian mukaan eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus", sanoo Kasvatus ja koulutus -toimialan varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Tarkemmin asiakaslaskutuksen tulorajoista

Muutokset laskutuksessa

Koska tulorajat nousevat, suurimmalla osalla varhaiskasvatusmaksut laskevat. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on informoinut perheitä tarkistamaan tulotietonsa, sillä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään uusi maksupäätös perheiden toimittamilla tiedoilla maaliskuun lopussa. Jos tulot pysyvät samoina, tämä ei vaadi perheiltä toimenpiteitä. Jos tulot ovat muuttuneet, perhe toimittaa tulotositteet osoitteella:

Kasvatus ja koulutus
Asiakasmaksut ja laskutus
PL 3001
00099 Helsingin kaupunki

Vuoden 2018 varhaiskasvatusmaksujen arvioidut laskutusajankohdat

Uudistuvat asiakasmaksuperusteet viivästyttävät alkuvuoden 2018 laskutusta. Suunniteltu aikataulu keväälle 2018 on seuraava:

  • Joulukuu 2017 laskutetaan normaalisti tammikuussa.
  • Tammikuu 2018 laskutetaan maaliskuussa.
  • Helmikuu 2018 laskutetaan huhtikuun alussa.
  • Maaliskuu 2018 laskutetaan huhtikuun lopussa.
  • Huhtikuu 2018 laskutetaan toukokuussa. Huhtikuusta alkaen laskutus normaalissa aikataulussa eli edellinen kuukausi laskutetaan seuraavana kuukautena.


JAA