Lukioiden asiakaskyselyt 26.2.–11.3.2020

Helsingin lukioiden asiakaskyselyssä arvioidaan palveluiden ja toiminnan laatua

Lukiolaisilta kysytään kokemuksia opetuksen järjestämisestä ja ohjauksesta, oppimisympäristöistä, toimintakulttuurista ja ohjauksesta. Huoltajien kyselyssä kysymykset koskevat kodin ja lukion yhteistyötä, tukea opintojen suunnitteluun ja etenemiseen sekä lukion työmäärää nuorelle. Kyselyjen tulokset antavat kaupungin lukioille arvokasta tietoa toiminnan edelleen kehittämiseksi.

 Verkkokyselyt ovat avoinna 26.2.–11.3.2020 ja niihin voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyihin vastataan pääsääntöisesti Wilma-järjestelmän kautta.

 Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan vastauksia voi erottaa kokonaisuudesta. Kyselyiden tuloksista tiedotetaan opiskelijoille ja huoltajille kevään 2020 aikana.  

Molemmissa kyselyissä kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yksi 100 euron ja kolme 50 euron lahjakorttia Helsingin työväenopiston tai Helsingfors arbiksen kursseille sekä 10 Helsinki-kangaskassia. Kyselyt toteutetaan yhteistyössä Digitalist Groupin kanssa.

 

 


JAA