Helsingin koulujen oppimateriaalit kartoitetaan

Helsingin Sanomissa, 21.9.2018, oli artikkeli pääkaupunkiseudun koulujen oppimateriaaleista. Helsingin koulujen oppimateriaalivaihtelujen vuoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ryhtyy toimenpiteisiin: kartoitetaan kaikkien peruskoulujen oppimateriaalitilanne, täsmennetään yhteistyössä rehtoreiden kanssa periaatteet koulujen määrärahan käytöstä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla sekä vahvistetaan koulujen kanssa viestintää huoltajille koulujen pedagogisesta kehittämisestä sekä oppimateriaaleista ja niiden käytöstä.

JAA