Esimerkkejä koulujen arjesta – Yhdessä tekemisen tunnelmaa ylläpidetään myös poikkeusoloissa

Helsingin kouluissa on tehostettu ja monipuolistettu erilaisten digitaalisten työvälineiden ja menetelmien käyttöä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Vaikka opiskellaan ja työskennellään verkon välityksellä, yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen tunnelma ovat tärkeitä.

Itäkeskuksen peruskoulussa hyödynnetään digilaitteita monipuolisesti

”Nyt viimeistään sekä opettajat että oppilaat ottavat ison digiloikan. Moni opettaja ottaa tämän seikkailuna ja mahdollisuutena ja on innoissaan uudenlaisesta tavasta opettaa”, kertoo Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen. Hän kertoo myös muutaman esimerkin:

Nuorimpien oppilaiden opettajat tekevät Screen Castifylla opetusvideoita joka oppiaineeseen ja jakavat linkin Wilmassa huoltajille. Opettajat myös lukevat ääneen satuja sitä kautta. Nuorimmat oppilaat lähettävät kuvia tekemistään tehtävistä opettajalle. Jos opettaja huomaa, että oppilas tai huoltajansa ei ole avannut Wilma-viestiä, jossa on päivän työt, opettaja ottaa videopuheluyhteyden ja neuvoo, tsemppaa, kannustaa ja auttaa eteenpäin.

Kaikki vuosiluokkien 7−9 oppilaat ”tapaavat” luokanvalvojiaan säännöllisesti Google Meetsissä. Opettajat ovat tehneet opetusvideoita eri oppiaineisiin ja jakavat niitä muun muassa Classroomissa ja Teamsissa. Osa vuosiluokista on perustanut blogin, jossa on opetusvideoita ja tehtäviä.

Liikunnanopettajat ovat tehneet Seppo.io-pelejä koulun lähimaastoon ja sinne erilaisia liikunnallisia tehtäviä ja suunnistusta. Myös erilaiset sovellukset, kuten Sports Tracker, ovat käytössä, ja oppilaat voivat lähettää opettajalle tiedot lenkkeilemästään tai pyöräilemästään reitistä.

Esimerkki etäopiskelun ohjeistuksesta Munkkivuoren ala-asteelta

Munkkivuoren ala-asteen rehtori Mirja Pere kertoo esimerkkejä heidän koulun digioppimisesta: ”Luokilla 1−2 aloitamme pienin turvallisin askelin ja lisäämme sähköisien kanavien käyttöä hallitusti. Luokilla 3−6 käytetään sähköisiä palveluita ja yhteydenottokanavia oppilaan ja opettajan välillä. Konkreettisena esimerkkinä toimintatavoistamme on vaikkapa tämä 5.-luokkalaisten ohje etätyöskentelyyn”:

YLEISET OHJEET OPPILAALLE ETÄPÄIVÄÄN
1) Löydät päivän tunti- ja tehtäväpaketin joka päivä klo 8.15 täältä Classroom-sovelluksesta.
2) Kun olet lukenut ohjeet päivään klo 8.15 - 9.00 välillä, niin lähetä heti sen jälkeen minulle Hangoutsin kautta henkilökohtainen (ei luokkaryhmän kautta) viesti, esimerkiksi "Olen lukenut päivän tehtävät" tai vastaavaa.
3) Suorita tehtävät klo 15.00 mennessä ja lähetä opettajalle taas Hangoutsin kautta henkilökohtainen viesti, että tehtävät on hoidettu.
4) Jos tarvitset tehtävien teossa apua, voit lähettää minulle Hangoutsin kautta viestiä. Muista lähettää viesti henkilökohtaisesti minulle, ei luokkaryhmämme kautta. Jos sinulla tulee mitä tahansa kysyttävää tai jokin mietityttää, niin laita rohkeasti viestiä.
5) Pidän sinuun yhteyttä Hangoutsin ja Classroomin kautta. Voin myös tarvittaessa soittaa sinulle.
6) Yritä tehdä päivästäsi mahdollisimman samankaltainen kuin mitä koulupäiväkin olisi muutoinkin:
   - herää ajoissa ja syö monipuolisesti ja hyvin
   - pidä selkeä rytmi päivässä
   - tee tehtävät huolellisesti ja muista pitää myös "välitunteja" eli ulkoile ja liiku pihalla
   - muistathan, että kyseessä on tavallinen koulupäivä, mutta työskentely tapahtuu nyt poikkeuksellisesti siellä kotona.
7) Vaikka olenkin tavoitettavissa etänä, olen tästä kaikesta huolimatta täältä tukenasi ja käytettävissäsi ja minulle on tärkeää, että voit hyvin ja sinulla on hyvä mieli. Ollaan yhteydessä Hangoutsin kautta : )

Kaukohiidis2020-sivustolle kootaan materiaaleja etäopetukseen

Hiidenkiven peruskoulussa on jo pitkään kehitetty sähköisten oppimisalustojen ja virtuaalisen oppimisen työkaluja. Etäopetukseen siirtyminen onkin ollut siltä osin helppoa. ”Kokosimme etäopetukseen tarvittavat materiaalit – linkit, vinkit, ideat ja ohjeet – Kaukohiidis2020-sivustolle Google Sitesia käyttäen. Yhteisen koontialustan luominen on osoitus henkilökuntamme valmiudesta lyhyellä aikajänteellä yhdistää osaamisensa kaikkien käyttöön. Yhteisöllisyys on korkeassa kurssissa koulussamme ja tällä tavalla saimme kaikki samalle kartalle”, toteaa Hiidenkiven rehtori Janika Salo.

Ressun peruskoulu varautui poikkeustilanteeseen kattavasti jo ennakolta

Ressun peruskoulu aloitti johtoryhmän johtamana varautumisen etäopetukseen jo lähes kaksi viikkoa ennen koulujen sulkemista. Opettajat kokosivat eri vuosiluokille ja eri oppiaineisiin soveltuvia tehtäviä tehtäväpankkiin. Sen avulla koulussa voidaan helposti jatkaa kotona tapahtuvan oppimisen ohjaamista, vaikka osa opettajista sairastuisi. Ennakointi vähensi painetta selviytyä tilanteesta.

Rehtori Leena Liusvaara kertoo: ”Kävimme yhdessä henkilöstön kanssa läpi, mitä etäopetus tarkoittaa, miten sitä annetaan ja mitä etäopetus on parhaimmillaan. Etsimme ymmärrystä sillä, mikä erottaa läksylistojen antamisen ja etäopettamisen toisistaan. Sovimme opetuksen käytänteistä, esimerkiksi milloin opettajat ovat tavoitettavissa ja miten yhteydenpito tapahtuu. Sovimme myös, mitä kanavaa ja sovelluksia eri luokka-asteet käyttävät, etteivät sovellukset ja alustat kuormitu liikaa.” Alustoille kerättiin myös koosteet siitä, mitä alustaa eri opettajat ja luokkaryhmät käyttävät, jotta sitä voidaan seurata myös kotona. Oppilaat osaavat kirjautua etätunnin aluksi oikealla alustalle. Lisäksi koulussa sovittiin viestinnästä huoltajille; kuka tiedottaa ja missä kanavissa, jotta viestintä on johdonmukaista.

Leena toteaa iloisena, että koulussa on hyvä flow ja yhdessä tekemisen meininki. ”Noudatamme normaalia päivärytmiä, vaikka työskennelläänkin etänä, meillä on esimerkiksi Teamsissa opehuoneen aamukahvit klo 10, kuten normiarjessakin. Tämän poikkeustilanteen myötä syntyy samalla toimintatapoja, jotka edistävät epidemian jälkeistäkin toimintaa. Esimerkiksi taito- ja taideaineiden opetukseen on saatu uusia näkökulmia, on opittu ja totuttu jakamaan asioita enemmän, ja nyt toteutuu digiloikan viimeinen vaihe. Hyvin toimii myös oppilashuolto, vaikka kokoontumiset ovatkin virtuaalisia. Saamme pian myös seurata oppilaan etäoppimispäiväkirjaa koulun sosiaalisessa mediassa.”

Herttoniemenrannan ala-asteella yhdessä tekemisen tunnelma on korkealla

Herttoniemenrannan ala-asteen rehtori Anna-Kaisa Lindquist kertoo, että yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen on ollut heillä keskeinen kehittämiskohde kahden vuoden ajan. ”Työyhteisön työhyvinvointi on minulle esimiehenä asia, jonka priorisoin aina korkealle ja sille on varattu paljon aikaa arjesta. Nyt se tuottaa tulosta! Opettajat ja muu henkilöstö haluaa auttaa ja olla osallisina. Tiimit osaavat organisoida omaa toimintaansa ja jakaa vastuuta keskenään; minä annan suuntaviivat”, Anna-Kaisa kertoo.

Hän jatkaa: ”Olemme puhuneet yhteisestä vastuusta, yhteisistä oppilaista ja antaneet tilaa vaikeillekin tunteille – huumoria ja positiivisuutta unohtamatta. Kaikki näkevät tämän hetken merkityksellisyyden ja pärjäävät yhdessä tässä vaativassa tilanteessa. Yhdessä tekemisen tunnelma on korkealla!”