Itäkeskuksen peruskoulun Buddyjä. Kuva: Maaret Hohteri.

Helsingin Buddy School -malli palkittiin Suomen parhaana koulutuksen innovaationa

Uudenlainen, vertaisoppimiseen perustuva Buddy School -toimintamalli palkittiin parhaana koulutuksen innovaationa valtakunnallisessa Integration 2018 -suurtapahtumassa. Malli on käytössä 33 Helsingin koulussa. Toiminnassa on mukana kymmeniä opettajia ja yli 1500 oppilasta. 

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke osallistui tapahtumaan, työllisyyden ja koulutuksen näkökulmasta. Tapahtumassa etsittiin parasta koulutuksen innovaatiota pitching-kilpailulla. Kilpailun voitti Buddy School -malli, jonka pitsasi Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen projektipäällikkö Irma Sippola.

Buddy School -toimintamallissa isommat oppilaat opettavat pienempiä. Eri ikäiset ja eri taustaiset oppilaat kohtaavat. Toiminta on joustavaa ja sitä on helppo soveltaa erilaisiin tilanteisiin ja erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Helsingissä se on käytössä muun muassa Itäkeskuksen peruskoulussa.

”Tykkään paljon, kun saa auttaa pienempiä”

”Buddy School on erinomainen kieli- ja kulttuuritietoisen koulun osallisuusmalli, jota voi joustavasti käyttää mihin tahansa vertaisoppimiseen. Buddyt ovat 5.−9.-luokkalaisia. Tähän mennessä on koulutettu 24 Buddya, ja tällä viikolla koulutetaan 12 lisää,” kertoo Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen.  ”On ilo olla Buddy School-koulun rehtori.”

Yksi Buddyistä on 9.-luokkalainen Mohammed Sarbaz Majeed. ”Olemme apuopettajina pienten luokissa. Olen auttanut matematiikassa ja äidinkielessä. Tykkään paljon, kun saa auttaa pienempiä ja nähdä kun ne oppii”, hän sanoo, ja lisää vitsaillen: ”Ja kiva olla välillä omalta tunnilta pois.”

Katso myös video.

Palkintona lounas kolmen ministerin kanssa

Buddy School –mallin voiton perusteita olivat monistettavuus, innovatiivisuus, vertaistoiminta, oppilaiden aktiivinen rooli ja osallisuus, kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääminen, käyttäjälähtöinen suunnittelu ja jatkuva kehittäminen.

Raadissa oli edustettuna Tampereen kaupunki, Monika-naiset, Demos Helsinki, Amiedu ja maahanmuuttajajärjestö.

Palkintona voittajalle on lounas sisäministerin, työministerin ja opetusministerin kanssa. ”On kunnia ja hieno tilaisuus päästä kertomaan tästä mallista ja toivottavasti myös laajemmin hankkeesta, ja saada työ valtakunnalliseen tietouteen ministeritasolle”, Irma Sippola iloitsee. 

Mikä Buddy School?

  • Uudentyyppinen lähestymistapa koulun oppimisympäristöön. Vastaa uudessa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.
  • Perustuu vertaisoppimiseen, jossa vanhemmat oppilaat opettavat nuorempia oppilaita.
  • Eri-ikäiset ja eri taustaiset oppilaat kohtaavat.
  • Toiminta joustavaa: sitä on helppo kokeilla erilaisissa tilanteissa, erilaisten oppijoiden tarpeisiin.
  • Toimintapa räätälöidään koulun tarpeisiin.
  • Opettajan roolina on astua taka-alalle ja antaa oppilaille aktiivinen rooli suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Tavoitteena on tunnistaa nuorten kykyjä ja vahvuuksia, luoda onnistumisen kokemuksia sekä parantaa opiskelumotivaatiota ja -tuloksia.

Lue lisää Buddyschoolista:

http://buddyschool.fi/

http://maahanmuuttajanuortenhelsinki.munstadi.fi/kaverikahvila/


JAA