Helsingin uudistetussa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu leikki ja osallisuus

Suunnitelmaa on tarkennettu lapsen hyvinvointiin liittyen, hyvien kaveritaitojen, kiusaamisen ehkäisyn ja uudessa ryhmässä aloittamisen osalta. Teemoihin on koottu ajatuksia lapsilta ja huoltajilta. Helsingin strategian mukaisesti suunnitelmaa on täydennetty muun muassa kielten opetuksen osalta. Edellinen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2017.

”Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa on haluttu nostaa etenkin leikkiä, kaveritaitoja ja osallistumista toiminnan keskiöön. Henkilöstö vaalii pedagogisesti ohjattua leikkiä, osallistuu, havainnoi ja reagoi kaikkien lasten aloitteisiin. Lapsille luodaan koko kaupungin kattava oppimisympäristö, joka houkuttaa päivittäiseen liikkumiseen”, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas uudistetun suunnitelman keskeisistä teemoista.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja opetushallituksen asettamia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma on helsinkiläisiä varhaiskasvatuksen toimijoita velvoittavat asiakirja, joka kattaa varhaiskasvatuksen kaikki toimintamuodot ja velvoittaa myös yksityisiä palveluntuottajia. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii työvälineenä varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja se ohjaa toiminnan pedagogista sisältöä.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma