Helsingin uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma on julkaistu englanniksi

Pääkaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa ja sen toteuttamisessa näkyy helsinkiläisyys. Lapset saavat kuulua ja näkyä osana kaupunkia, ja koko kaupunki toimii lasten oppimisen ympäristönä. Uudistetussa suunnitelmassa korostuu etenkin leikki ja lapsen osallisuus toiminnassa.

Suunnitelmaa tarkennettiin vuoden 2019 aikana etenkin kaveritaitojen opettelun, kiusaamisen ehkäisyn ja uudessa ryhmässä aloittamisen osalta. Teemoihin on koottu ajatuksia lapsilta ja huoltajilta. Helsingin strategian mukaisesti suunnitelmaa on täydennetty muun muassa kielten opetuksen osalta. Nyt varhaiskasvatussuunnitelma on käännetty ensimmäistä kertaa myös englanniksi, jotta se palvelisi myös muita, kuin suomen- tai ruotsinkielisiä kaupunkilaisia.

”Kaupungin tavoitteena on ottaa englannin kieltä koskevat tarpeet entistä paremmin huomioon, kehittää uusia englanninkielisiä palveluja ja aktivoida viestintää jo kaupungissa asuville ulkomaalaistaustaisille. Tämä mielessämme halusimme kääntää myös varhaiskasvatusta vahvasti ohjaavan työkalun, varhaiskasvatussuunnitelman, englanniksi”, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Varhaiskasvatus on osa Helsingin kasvatus- ja koulutusjärjestelmää muodostaen tärkeän vaiheen lapsen kasvun- ja opinpolulla. Laadukas varhaiskasvatus edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Lasten kanssa rakennetaan kaupunkia, joka on avoin ja yhteisöllinen, lasta kuuleva ja osallistava.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja opetushallituksen asettamia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma on helsinkiläisiä varhaiskasvatuksen toimijoita velvoittavat asiakirja, joka kattaa varhaiskasvatuksen kaikki toimintamuodot ja velvoittaa myös yksityisiä palveluntuottajia. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii työvälineenä varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja se ohjaa toiminnan pedagogista sisältöä.

Englanninkielinen varhaiskasvatussuunnitelma