Helsingin kaupungille 50 000 euron lahjoitus liikuntavälineisiin

Urlus-säätiö on lahjoittanut Helsingin kaupungille 50 000 euroa varhaiskasvatusyksiköiden liikuntavälineiden hankkimiseksi. Välineet hankitaan tasapuolisesti kaupungin eri osissa toimiviin suomen- ja ruotsinkielisiin varhaiskasvatusyksiköihin ja perhepäivähoitoon.

 

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hankkii lahjoitussummalla liikuntavälinepaketteja, jotka sisältävät mm. trampoliinin, erilaisia palloja ja mailoja. Liikuntavälineiden valinnassa on hyödynnetty Likes-tutkimuskeskuksen kyselyssä varhaiskasvatuksen henkilöstöltä saatuja vastuksia liikkumisen olosuhteet varhaiskasvatusyksiköissä –kyselyyn.

 

Välinepaketteja hankitaan yhteensä 100 kappaletta ja niiden yksikköhinta on 500 euroa. Paketit jaetaan varhaiskasvatusalueille suhteessa hoidossa olevien lapsien määrään. Liikuntavälineet ovat tilauksessa ja ne toimitetaan lasten käyttöön syys-lokakuun aikana.

 

Kiitämme lahjoituksesta, joka lisää liikkumista ja liikkumisen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa.  Liikkuminen osana arkea edistää hyvinvointia ja terveellisiin elämäntapoihin kasvua”, sanoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

 

Liikkumisen lisääminen on Helsingin kaupungin strategian yksi kärkihankkeista. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja kannustaa lapsiperheitä liikkumaan arjessaan monipuolisesti. Toisin kuin on totuttu ajateltavan, pienet lapset eivät olekaan aina liikkeessä, vaan istuvat arjessaan yllättävän paljon. Jopa 80 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu hyvinvointinsa näkökulmasta liian vähän. Viesti on huolestuttava, sillä tottumukset liikunnallisuuteen luodaan jo 3-vuotiaana. Liikunnallinen lapsuus ennustaa liikunnallisempaa elämänkaarta.

 

Urlus-säätiö järjesti 19.8.2020 palkintojenjakotilaisuuden johon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta osallistuivat varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ja päiväkodinjohtaja Mepa Elfving. Urlus on suomalainen säätiö, jonka tarkoituksena on käytettävissään olevilla varoilla tukea maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä muutoin edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa.

Kuva: Maarit Hohteri / Helsingin kaupunki.