Joustava perusopetus (JOPO) on toiminnallinen ja työpainotteinen tapa suorittaa peruskoulu loppuun

Hakuaika joustavaan perusopetukseen (JOPO) ensi lukuvuodeksi 2019–2020 on käynnistynyt ja jatkuu 30.4.2019 saakka.

JOPO-luokalla opiskellaan 10 oppilaan pienryhmissä. Toiminnallisuus ja työpainotteinen opiskelu auttavat oppilasta motivoitumaan koulunkäynnistä ja löytämään omat vahvuutensa. Lisäksi JOPO-luokalla on mahdollisuus vahvistaa opetussuunnitelman mukaista osaamista sekä opiskeluvalmiuksia, jotka tukevat jatko-opinnoissa pärjäämistä.

JOPO on tarkoitettu niille vuosiluokkien 7–9 oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio tai joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Opiskeluun kuuluu myös opintokäyntejä ja leirikouluja. Luokassa työskentelee opettajan lisäksi nuoriso-ohjaaja.

JOPO-luokkia on Helsingissä neljässä koulussa: Haagan, Käpylän, Porolahden ja Vuoniityn peruskouluissa.

Hakeminen JOPO-luokalle

Joustavaan perusopetukseen voivat hakea vähintään 14-vuotiaat vuosiluokkien 7–9 oppilaat, jotka näyttävät jäävän ilman päättötodistusta. Hakijalla on oltava peruskoulua jäljellä vähintään yksi vuosi ja hänen on oltava motivoitunut ja hyödyttävä toiminnallisista työtavoista.

Lisätietoa hakemisesta ja lomakkeet löytyvät JOPO-sivuilta www.edu.hel.fi/jopo

JAA