Koululainen opiskelee kotona vanhemman seurassa.

Etäopiskelu jatkuu 13. toukokuuta asti

Suomen hallitus linjasi 30.3., että lapset ja nuoret perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa jatkavat kotona tapahtuvaa etäopiskelua koronavirusepidemian takia. Kotona tapahtuva etäopiskelu jatkuu keskeytyksettä 13.5.2020 asti.

Opettajien tehtävänä on opettaa, ohjata ja tukea kotona opiskelevien oppilaiden päivittäistä koulutyötä.  Etäopetusta toteutetaan sekä reaaliaikaisesti että ei-reaaliaikaisesti. Opettajat ohjeistavat Wilman kautta oppilaat ja opiskelijat itsenäiseen tai ryhmämuotoiseen työskentelyyn.

Lähiopetuksessa olevat oppilaat

Kaikki peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat voivat edelleen saada lähiopetusta omassa koulussaan. Vahva suositus kuitenkin on, että 1.–3.-luokkalaiset jäävät kotiin etäopetukseen, jos se suinkin on mahdollista.

Lähiopetusta järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat, ja sairaalakoulun oppilaille. On tärkeää, että huoltaja on yhteydessä lapsen omaan opettajaan, mikäli lapsi ei osallistu lähiopetukseen koulussa. Tämä on tärkeä tieto opetushenkilöstön, kuljetusten ja ruokailun järjestämisessä.  

Kouluruokailu jatkuu

Kouluruokailun järjestämistä jatketaan niin lähiopetuksessa oleville oppilaille kuin etäopetuksessa oleville 1–9 luokkien oppilaille jatkossakin oppilaiden omissa kouluisa. Etäopetuksessa olevien oppilaiden tulee ilmoittautua ruokailuun.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut käytettävissä

Koulujen ja lukioiden psykologit ja kuraattorit ovat oppilaiden ja heidän huoltajiensa käytettävissä. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja annetaan toistaiseksi omassa koulussa tai oppilaitoksessa. Terveydenhoitajaan tulee ottaa yhteys ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Hengitystieoireisia ei hoideta koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa eikä kouluun tai sovituille käynneille pidä tulla, jos oppilas tai opiskelija on sairaana tai hänellä on alkavia infektion oireita. 

Puhelinneuvonnasta vastauksia koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä

Neuvonnassa vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi. Puhelinneuvonta on avoinna arkisin klo 9-18 p. 09 310 10025. 

Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan p. 09 310 10027.

Lisää aiheesta

hel.fi/koronavirus

Kaupungin verkkosivuilla on myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kuva: iStock Photo / Imgorthand