Esiopetukseen haku on tammikuussa 2020.

Esiopetuksen haku toimintakaudelle 2020-2021 on tammikuussa

Esiopetukseen haetaan ajalla 7.–23.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin kautta. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paikkaa voi hakea paperisella lomakkeella, joka palautetaan toivottuun päiväkotiin.

Helsingissä suomenkielistä esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa. Yksityisen päiväkodin esiopetukseen haetaan suoraan päiväkotiin.

Esiopetus on maksutonta, ja sitä annetaan neljä tuntia päivässä pääsääntöisesti koulujen toiminta-aikoina. Varhaiskasvatus jatkuu esiopetusta täydentävänä perheen tarpeen mukaan. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti oman asuinalueen mukaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta. Perheet saavat tiedon esiopetuspaikasta viikolla 13.

Esiopetuspaikan tarjoamista kokeillaan kahdella varhaiskasvatusalueella

Kaupunkilaisten arjesta halutaan tehdä entistä sujuvampaa. Osana tätä tavoitetta kokeilemme kahdella varhaiskasvatusalueella esiopetuspaikan tarjoamista tekstiviestillä.

Kokeilu koskee seuraavia asuinalueita: Kulosaari, Herttoniemi, Laajasalo, Kannelmäki, Malminkartano, Maununneva, Hakuninmaa, Kuninkaantammi, Maunula, Länsi-Pakila, Tuomarinkylä, Oulunkylä, Itä-Pakila.

Lapsen kanssa samassa osoitteessa asuva huoltaja saa tekstiviestinä tarjouksen esiopetuspaikasta 7.1.2020. Esiopetuspaikka tarjotaan lapselle oman asuinalueen esiopetuksen oppilaaksiottoalueella esiopetusta antavasta päiväkodista.

Mikäli huoltaja ei ota vastaan lapselle tarjottua esiopetuspaikkaa, perhe hakee esiopetuspaikkaa toisesta päiväkodista 7.–23.1.2020 Helsingin sähköisen asioinnin kautta. Myös tällöin lapselle taataan esiopetuspaikka omalta oppilaaksiottoalueelta. Toiselle alueelle siirtyminen on mahdollista, jos siellä on vapaita esiopetuspaikkoja.

Mitä esiopetus on?

Esiopetus on tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jossa korostuu toiminnallisuus ja leikinomaisuus. Tavoitteena on edistää ja tukea lapsen kasvu- ja oppimisedellytyksiä sekä edistää luontevaa siirtymistä kouluun. Lapsen opinpolku kulkee varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen.

Lisää aiheesta

Esiopetus