Kuudesluokkalaisia oppilaita Oslossa

Helsingistä maailmalle ja takaisin – Erasmus+ -yhteistyö kehittää monenlaisia taitoja

”Kansainvälisestä kokemuksesta voi oppia paljon eri kulttuurien eroista”, toteaa kuudesluokkalainen Olavi Töölön ala-asteen koulusta. Viime keväänä hän osallistui neljän päivän ajan norjalaisen koulun opetukseen yhdessä luokkatoveriensa Claudian, Millan ja Niilon kanssa. Vierailu oli osa Töölön ala-asteen koulun Funtastic – Motivation starts here -hanketta.

Norja vaikutti oppilaiden mielestä hyvin samanlaiselta maalta kuin Suomi. Koulunkäynti oli kuitenkin erilaista. ”Siellä ei käytetty niin paljon elektroniikkaa kuin Suomessa”, Claudia huomauttaa. ”Enemmän kirjotettiin paperille ja käytettiin kirjaa.” Norjalaisessa koulussa ei myöskään tarjottu kouluruokaa.

Funtastic-hankkeen yhtenä tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat toiseen kulttuuriin ja lisätä heidän oppimismotivaatiotaan, kertoo matkalla mukana ollut opettaja Anna Pfefferle. ”Opettajat vaihtoivat matkalla käytäntöjä keskenään, mutta oppilaat ovat hankkeen keskiössä”. Kansainvälisyys ei jää vain neljän oppilaan kokemukseksi, vaan kansainvälisyysteemaa aiotaan pitää esillä myös koulun opetuksessa ja tulevissa tapahtumissa.

Ensi keväänä uudet norjalaiset kaverit saapuvat vastavierailulle Helsinkiin. Kansainväliset vieraat on vietävä käymään ainakin Linnanmäellä, Oodissa ja Suomenlinnassa, oppilaat listaavat. ”Toivottavasti koulussa on silloin ruokana kalapuikkoja”, Milla haaveilee. Oppilaiden tarkoitus on tutustuttaa norjalaiset vieraat myös suomalaiseen kouluruokaan.

Kaiken keskiössä on oppija

Helsingissä eurooppalaista yhteistyötä tehdään kaikilla eri koulutusasteilla: päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, Stadin ammattiopistossa sekä työväenopistoissa. Yhteistyön muodot vaihtelevat.

Perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja lukioissa Erasmus+-yhteistyön painotus on erilaisissa kehittämishankkeissa. Hankkeilla kehitetään koulutuksen laatua, innovatiivisia toimintatapoja ja koulutuksen kansainvälistymistä. Esimerkiksi Vuosaaren lukion ZOOPAS-projektissa opiskelijat tutkivat eläinlajien suojelua ja eläintarhojen eettisyyttä yhdessä saksalaisten, espanjalaisten, slovakialaisten ja turkkilaisten opiskelijoiden kanssa.

”Oppijoiden on aina hyödyttävä hankkeesta”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Björkman. Joskus hankkeen tarkoituksena voi olla kerryttää opettajien osaamista, mutta senkin päätarkoitus on hyödyttää oppijoita.

Ammatillisessa koulutuksessa yhteistyön pääpaino on opiskelijoiden ulkomaanjaksoissa. Vuosittain noin sata Stadin ammattiopiston opiskelijaa kokeilee siipiään ja lähtee suorittamaan osan opinnoistaan ulkomaille. Lähtijät toivovat erityisesti oppivansa uusia taitoja, verkostoituvansa ja lisäävänsä työllistymismahdollisuuksiaan.

Ulkomailla opiskelun jälkeen moni opiskelija huomaa vaihdosta olleen muitakin hyötyjä: opiskelijan kielitaito, kulttuuriset valmiudet, rohkeus ja sopeutumiskyky ovat usein kehittyneet. ”Muualla oppiminen voi olla todella silmiä avaavaa”, pedagoginen asiantuntija Eerika Kantonen kertoo oppijoiden kokemuksista.

ErasmusDays 10.–12.10. tapahtuman aikana juhlistetaan eurooppalaista yhteistyötä ja levitetään tietoa Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvista hankkeista.

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa.


JAA