Tervetuloa kouluun, Välkommen till skolan!

Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa

Vuonna 2013 syntyneet helsinkiläislapset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa joko verkossa tai käymällä koululla. Syksyllä koulunkäynnin aloittaa Helsingissä noin 6500 lasta. Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy edu.hel.fi/tervetuloakouluun-sivuilta.

Oppivelvollisuusilmoitus toimitetaan koteihin vuoden alussa

Ensi syksyn ekaluokkalaisille on lähetetty marraskuun alussa Tervetuloa kouluun -opas, jossa on kattavasti tietoa koulun aloittamisesta. Tammikuun alussa koteihin postitetaan oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu ja tilapäiset Wilma-tunnukset kouluun ilmoittautumista varten. Lukuvuoden 2020–2021 ensimmäinen koulupäivä on suomenkielisissä peruskouluissa torstai 13.8.2020 ja ruotsinkielisissä tiistai 18.8.2020.

Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai käymällä koululla

Kouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 7.–23.1.2020 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Voit ilmoittaa lapsesi Wilmassa lähikouluun ja lähikoulun kielirikasteiseen opetukseen. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla torstaina 23.1.2020 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00. Jos koululla on useampi toimipiste, kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla. Tietyissä tapauksissa ilmoittautua voi vain koululla: jos esimerkiksi lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa tai soveltuvuuskokeen kautta painotettuun opetukseen, kouluun ilmoittaudutaan siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.

Lähikoulutiedustelut, jos oppivelvollisuusilmoitusta ei ole tullut postitse tammikuun alussa:
puh. 09 310 44986 (suomenkieliset koulut)
puh. 09 310 86224 (ruotsinkieliset koulut)

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonnasta saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa puh. 09 310 44986 avoinna arkisin klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00.