Ebeneser palaa päiväkodiksi

Vuosi 2017 on erityinen juhlavuosi: lastentarhanopettajankoulutus täyttää 125 vuotta, ja tätä juhlaa vietetään osana Suomi 100-juhlavuotta. Juhlavuosi on merkityksellinen monelle kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen työntekijälle, tälläkin hetkellä Helsingin kaupungin palveluksessa on noin 1700 lastentarhanopettajaa.

Helsingin kaupungin päiväkotien määrä kasvaa 277:ään, kun suomalaisen lastentarhanopettajakoulutuksen edelläkävijä, Ebeneserin päiväkoti palaa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön vuoden lopussa. Samassa talossa sijaitsee Lastentarhamuseo, jota ylläpitävältä Ebeneser-säätiöltä Helsinki vuokraa päiväkodin tilat.

Ebeneser-säätiö koulutti lastentarhanopettajia Ebeneser-talossa Helsinginkadulla 1990-luvulle asti. Talossa toimi myös lasten seimi, lastentarha ja koululaisten päiväkoti. Koulutus siirtyi yliopistojen alaisuuteen 1995. Talossa toimi jonkin aikaa myös yksityinen päiväkoti. Vielä tänäkin päivänä Ebeneser-säätiö järjestää varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusta esim. draama-, taide- ja musiikkikasvatuskoulutusta päiväkotien henkilöstölle sekä Aikamatkalla-koulutusta päiväkodeille.

Ebeneser tarjoaa ainutlaatuisen toimintaympäriston varhaiskasvatukselle. Päiväkoti tarjoaa paikan noin 40 iältään 1-5-vuotiaalle lapselle. Jo Ebeneserin alkuaikoina varhaiskasvatuksessa keskeistä oli leikki, liikkuminen, luonto eli asioita, jotka ovat keskeisiä tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Niiden rinnalla uutta on mediakasvatus, teknologiakasvatus ja monilukutaito. 


JAA