Lapsia oppitunnilla

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asukastilaisuudet perheille syys-lokakuussa

Helsingissä järjestetään yhteensä 7 alueellista keskustelutilaisuutta kuntalaisille. Etänä pidettävissä tilaisuuksissa esitetään jokaisen alueen suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palvelut. Tilaisuudet on ensisijaisesti suunnattu päiväkoti- tai kouluikäisten lasten ja nuorten huoltajille.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aluejakoa yhtenäistetty

Vuoden 2021 alusta otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli, jossa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen aluejakoa on yhtenäistetty. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa lapselle ehyt ja yhtenäinen opinpolku sekä vähentää opinpolun aikaisia siirtymiä, toteuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate, yhtenäistää palvelutarjontaa eri alueilla kaupungissa ja lisätä lasten tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista sekä hillitä eriarvoistumiskehitystä kaupungissa.

Tervetuloa alueellisiin asukastilaisuuksiin

Vuoden 2020 tammikuussa pidetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin palveluverkkosuunnittelun periaatteita. Tuolloin ryhmäkeskustelujen teemoina olivat kaupunkilaisten tasavertaiset mahdollisuudet, lähipalveluperiaatteen toteutuminen varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alueiden yhtenäistäminen, joustava aluejako esi- ja perusopetuksessa sekä uudisrakennusten tavoitekoot.

Seuraavaksi on vuorossa alueelliset asukastilaisuudet suurpiireittäin, jotka järjestetään etätilaisuuksina syys- ja lokakuun aikana. Kaikissa tilaisuuksissa käsitellään muun muassa alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut ja niihin hakeutuminen, alueen väestönkehitys tulevaisuudessa sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteutuminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tilaisuuksissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiantuntijamme kertovat mitä tämä tarkoittaa kunkin alueen osalta. Voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta ja pyrimme vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin tilaisuuksien aikana. Tilaisuuksien esityskieli on suomi.

Tilaisuuksien aikataulut

Materiaalit julkaistaan jo etukäteen verkossa

Tilaisuuksien osallistumislinkit ja esitysmateriaalit ja julkaistaan syyskuun alussa osoitteessa hel.fi/palveluverkko. Tilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista. Tilaisuudet tallennetaan, joten ne on mahdollista katsoa myös jälkikäteen.

Lisätietoja