Tunnelmia palkitsemistilaisuudessa 27.11.2019. Vasemmalla Mari Suokas-Laaksonen ja oikealla Jere Sillanpää. Kuva: Tuomas Hakkarainen.

Arabian peruskoulussa tavoite- ja digiportaat siivittävät oppimista

Oppilaille koulunkäynti on motivoivaa, kun he tietävät oppimisen tavoitteet ja saavat itse määritellä omia tavoitteitaan. Arabian peruskoulussa digitaidot ja tavoitteiden asettaminen kulkevat rinnakkain. Koulu palkittiin toteutuksestaan ”yhtenäiset tavoite- ja digiportaat”.

”Olemme saaneet Arabian peruskoulusta erinomaiset digitaidot.” Tällaista hyvää palautetta antoivat Arabian peruskoulun opettajille koulun entiset oppilaat, nykyiset lukiolaiset. Hyvään palautteeseen onkin hyvät syynsä.

Arabian peruskoulu on yksi Helsingin innovatiivisista kokeilukouluista. Vuonna 2016 koulussa lähdettiin kehittämään tavoitepohjaista oppimista. Päätettiin yhdistää tavoitteellisuus-ajattelu ja digitaaliset oppimisympäristöt.

Koko koululle on laadittu yhtenäiset digi- ja tavoiteportaat, jotta jokaisella luokka-asteella olisi yhtenäinen linja siitä, miten tavoitteita asetetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mitkä digitaidot minimissään kullakin luokka-asteella tulisi osata ja miten oppilaat tekevät omaa oppimispolkuaan näkyväksi.

Kaikessa mukana: kasvatustyö netissä toimimiseen

”Tavoite- ja digiportaat ovat nimenomaan työkalu. Opetussuunnitelma antaa suuntaviivat, tämä tuo konkretian”, kiteyttää Jere Sillanpää, englannin opettaja ja koulun digitiimin vetäjä. Hän näyttää koneeltaan, millaisia digitavoitteita kullekin luokka-asteelle on asetettu.

Esimerkiksi ekaluokkalainen osaa kirjautua erilaisiin oppimisympäristöihin (esim. O365, Google Drive), harjoittelee pitämään huolta omista käyttäjätunnuksista ja salasanoista, osaa pelata oppimispelejä tabletilla, osaa käyttää Google Chrome- tai Safari-selainta tabletilla ja osaa käyttää laitetta turvallisesti.

”Digiportaat-sivustolle tulee opettajan avuksi materiaalia”, Sillanpää selostaa. Digiportaiden tavoitteena on, että oppilaille syntyy yhtenäiset digitaidot opettajasta riippumatta. ”Uusia opettajia ja sijaisia helpottaa, kun he tietävät, miten toimitaan.”

”Kaikessa kulkee mukana kasvatustyö siihen, miten netissä toimitaan”, Jere Sillanpää painottaa. ”Yksi kultainen sääntö on: Älä sano netissä mitään, mitä et sanoisi kasvotusten.”

Digitaaliset ympäristöt edellyttävät opettajilta hyviä digivalmiuksia. Arabian peruskoulussa, kuten muissakin Helsingin kouluissa, opettajien tukena toimivat digituutorit. ”Meillä on aivan erinomaiset digituutorit”, rehtori Mari Suokas-Laaksonen iloitsee. ”Aina saa apua”.

Arabian peruskoulu on niin sanottu täysvarustelukoulu. Tietokoneita on riittävästi. Kaikilla yläkoululaisilla on omat läppärit.

Tavoitteet näkyväksi

Arabian peruskoulussa käytetään portfoliopedagogiikkaa, muiden helsinkiläiskoulujen tavoin. Se tarkoittaa, että oppilaat kokoavat lukuvuoden aikana töitään sähköisen portfolion kansioihin ja asettavat itselleen oppimistavoitteita. Portfolio tukee myös oppimisen laadullista arviointia.

”Keskeistä on oppilaan oma omistajuus opiskeluunsa. Myös kodin ja koulun yhteistyötä helpottaa etenkin yläkoulun puolella, kun tavoitteet on tehty näkyväksi ja kotiväki tietää ne”, rehtori Mari Suokas-Laaksonen sanoo.

Koulussa ollaan myös kehitetty niin sanottuja SMART-tavoitteita. Niitä käytetään yläkoulun puolella ainekohtaisesti. Kyse on siitä, että asetetaan mahdollisimman konkreettisia ja mitattavia tavoitteita. Esimerkiksi englannin opiskelussa hyvä tavoite ei ole ”tsemppaan enkkua tunneilla”, vaan vaikkapa ”käyn vähintään kerran viikossa lukemassa englanninkieliset uutisotsikot joltain uutissivustolta tai kysyn viikon aikana vähintään kolme tarkentavaa kysymystä.”


Monipuoliset opetusmenetelmät

”Me tykätään englannista”, sanovat 8.luokkalaiset Oona ja Pinja. Tavoitteiden asettelu sujuu heiltä jo tottuneesti. Oppimisympäristönä, portfoliona, käytetään Classroomia.

”Läksyt tulevat Classroomiin, mutta ne merkitään myös taululle ja Wilmaan. Classroomissa kaikille aineille on oma huone. Sinne tulee tehtäviä, ja ope näkee, ovatko kaikki tehneet ne”, tytöt kertovat.

Arabian peruskoulussa opetusmenetelmät ovat monipuoliset. ”Oppikirjojakin on, eli niistä emme ole digitaalisuuden myötä luopuneet. Oppimateriaali valitaan tarkoituksenmukaisesti”, Mari Suokas-Laaksonen sanoo.

”Digitaalisuus ei ole itseisarvo. Saa tehdä myös käsin, jos haluaa”, Jere Sillanpää täydentää.

Oivaltavan oppimisen palkinto

Arabian peruskoulu sai toteutuksestaan oivaltavan oppimisen palkinnon. Palkinnon jakoi perusopetuksen aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja.

Palkitsemisen perusteet:

Toteutus auttaa oppijaa oman oppimispolun näkyväksi tekemisessä. Lisäksi se kehittää oman oppimisen omistajuutta ja oman osaamisen arviointia. Toteutus edesauttaa oppilaiden kykyä arvioida omaa oppimisprosessiaan sekä monilukutaitoa. Tavoitepohjainen opiskelu auttaa oppilasta ottamaan omistajuutta omasta oppimisestaan ja arvioimaan omaa osaamistaan digitaitojen kartuttamisen lisäksi.

Toteutuksen lähtökohtana on koko koulun toimintakulttuurin muutos sekä yhteiset tavoitteet.

Arabian peruskoulun verkkosivut