Ammattilukion opettajia tutustumassa uusiin tiloihin lukuvuoden alkaessa.

Ammattilukion suosio lähti nousukiitoon

Helsingin linjauksen mukaan kaikki Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) opiskelijat pääsevät halutessaan mukaan lukio-opintoihin eikä peruskoulutodistuksen keskiarvo enää rajoita lukioon pääsyä.

Lukio-opinnot ovatkin entistä kysytympiä Stadin AO:n opiskelijoiden keskuudessa. Kysyntään vastaa ammattilukio.

Ammattilukiossa opiskelija voi suorittaa joko perinteisen kaksoistutkinnon (ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon) tai erillisiä lukiokursseja. Lukio-opetus toteutetaan yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa.

Opiskelijoita ammattilukiossa on yhteensä yli 400. Valtaosa heistä suorittaa kaksoistutkintoa.

Lukio-opinnoista monenlaista hyötyä

Enni, Veeti, Fatima, Lotta, Asef, Fedor… Joukko ammattilukiolaisia pyrähtää ulos luokasta. On syyskuun viimeinen päivä. Ollaan Myllypurossa, Metropolian ammattikorkeakoulun upouudessa rakennuksessa, jossa ammattilukion käytössä on kolme luokkahuonetta.

Täällä Myllypurossa aloitti tänä syksynä lukio-opintonsa noin 200 uutta ammatillisen perustutkinnon opiskelijaa. Myöhemmin syksyllä, porrastetusti, vielä lisää opiskelijoita pääsee aloittamaan lukio-opintonsa.

Toisen ja kolmannen vuoden ammattilukio-opiskelijoita on yhteensä noin 150. He jatkavat opiskeluaan Stadin AO:n Hattulantien toimipaikassa, koronan vuoksi tosin osittain etäopiskeluna. Lisäksi Helsingin aikuislukion Onnentien toimipisteessä opiskelee noin 70 ammattilukiolaista omaehtoisesti ilta- ja verkko-opintoina.

Uudet opiskelijat kertovat, miksi he halusivat ammattilukioon:

”Nyt peruskoulun jälkeen tuntuu siltä, että on hyvä opiskella lukio-aineita. Lukiossa voin prepata esimerkiksi matikkaa, koska se tukee sähköpuolen opintojani.”

”Opiskelen lähihoitajaksi. Halusin sekä ammattikouluun että lukioon. Täältä saa paremman tulevaisuuden. Haluan jatkaa opintoja tämänkin jälkeen, haluan sosionomiksi. Tykkään kovasti opiskella. Äitinikin opiskelee Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.”

”Kävin Aurinkolahden teknologiapainotteisen peruskoulun, ja teknologiapainotuksesta on hyötyä sähköalan opinnoissani. Suoritan kaksoistutkintoa. Toivon, että kun lukiokin on suoritettuna, pääsen töihin. Sähköalalla riittää töitä. Haluan jatkaa ammattikorkeassa ja tehdä töitä opiskelun ohella.”

Stadin AO:n opinto-ohjaaja Silvia Soosalu on samaa mieltä opiskelijoiden kanssa: lukio-opinnoista on monenlaista hyötyä.

”Lukio-opinnot tukevat ammatillisia opintoja, eteenpäin pyrkimistä ja jopa työllistymistä opintojen aikana. Kesätöiden saaminenkin voi olla helpompaa, kun on käynyt lukiota. Ammattilukio on loistava tapa hyödyntää omia vahvuuksiaan”, Soosalu kiteyttää.

Jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma

”Lukio-opiskelu on haasteellista, mutta ammattilukiossa – kuten muissakin lukioissa – on mahdollisuus saada erityisopetusta ja tukiopetusta”, kertoo Helsingin aikuislukion apulaisrehtori Harri Veteli.

”Ammattilukio on vieraskielisille tosi tärkeä. Osa opiskelijoista on tullut Suomeen vasta muutama vuosi sitten. Vaikka lukio-opiskelu on vaativaa, opiskelijat haluavat suorittaa lukion”, sanoo monikielinen ohjaaja Ali Meriluoto.

Uudet ammattilukiolaiset opiskelevat ensin yleisimpiä aineita, kuten matematiikkaa, englantia sekä äidinkieltä tai S2:ta (suomi toisena kielenä). Alun lukujärjestys on laadittu opiskelijoille valmiiksi, jotta opintoihin olisi helppo sujahtaa mukaan.

Lukiota käydään kahtena päivänä viikossa, muina päivinä opiskellaan ammatillisia aineita.

”Meillä on tarjolla myös iltaopetusta. Ja toki myös verkko-opetusta, josta meillä on jo pitkät perinteet”, Harri Veteli kertoo.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS. Lukio-opinnoilla voi korvata esimerkiksi osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista.

Stadin AO:oon voi nykyään hakeutua jatkuvan haun kautta. Tämä koskee myös ammattilukioon hakeutumista. ”Jos et ehtinyt lukio-opintoihin mukaan elokuussa, niin vielä ehtii”, Silvia Soosalu kannustaa.

”Kaikki lukion aloittavat eivät suinkaan ole vasta peruskoulun päättäneitä. Joukossa on myös vanhempia opiskelijoita. Osalla heistä on aiempia lukiosuorituksia, mutta osa aloittaa aivan alusta”, Soosalu sanoo.

Ammattilukio vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Ammattilukion suosio on lähtenyt nousukiitoon, ja ammattilukio kehittyy koko ajan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

”Valinnanvara lisääntyy entisestään. Meillä on nyt opiskelijoita 27 eri ammatilliselta koulutusalalta, ja tarjoamme heille mahdollisimman laajan lukion kurssipaketin, johon on tulossa lisää reaaliaineita ja pitkää matematiikkaa”, Harri Veteli kertoo.

”Kehitämme opiskelun hybridimallia, eli tarjoamme sekä lähiopetusta että verkko-opetusta. Lähiopetus on joka tapauksessa tärkeää, sillä verkko-opetus ei sovi kaikille eikä kaikkeen.”

Tavoitteena on jatkaa lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön syventämistä.

Yhteistyön syventämiseen innostaa muun muassa ensi vuonna käyttöön otettava lukion uusi opetussuunnitelma (LOPS2021). Opetussuunnitelmassa painottuu laaja-alainen osaaminen, ja ammatillisen koulutuksen ja lukion kursseilla on tietyt kurssivastaavuudet. Uuden opetussuunnitelman pedagogisia ideoita päästään kokeilemaan jo tänä lukuvuonna, esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -projektin yhteydessä.

Ammattilukion tilat Myllypurossa ovat hyvät ja toimivat, mutta alkavat käydä ahtaiksi. Joka tapauksessa Myllypuron kampus on erinomainen sijaintipaikka ammattilukiolle.

”Tämähän on ammattikorkeakoulukampusta, ja useinhan opiskelijat jatkavat opintojaan nimenomaan ammattikorkeakoulussa, eli teemme miljöötä tutuksi”, Silvia Soosalu summaa.

Sijainnin erinomaisuus korostuu tulevaisuudessa entisestään, kun Myllypuron kampukselle sijoittuvat myös Helsingin kielilukio, jonka tiloissa myös Helsingin aikuislukio toimii, sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston Sturenkadun toiminnot.

Lue myös:

Tietoa ammattilukiosta Stadin AO:n verkkosivuilla

Helsingin aikuislukion verkkosivut

Stadin AO:n verkkosivut

Lukion opetussuunnitelmauudistus kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivuilla

Metropolia ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus