Mona Savojifar (vas.) ja Veera Lehti ovat tukioppilaina saaneet vastuuta ja voivat vaikuttaa koulun ilmapiiriin.

Aktiivinen tukioppilastoiminta ennaltaehkäisee kiusaamista Pitäjänmäen peruskoulussa

Pitäjänmäellä tukioppilaat ryhmäyttävät seiskaluokkalaisia ja järjestävät aktiviteetteja yhteishengen luomiseksi. Tukioppilastoiminnan kehittäminen on yksi Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) toimenpiteistä.

Yhdeksäsluokkalaisilla Mona Savojifarilla ja Veera Lehdellä on tärkeä tehtävä: he ovat jo 1,5 vuoden ajan toimineet tukioppilaina Pitäjänmäen peruskoulussa.

”Tukareina tehtävämme on auttaa uusia seiskaluokkalaisia ja muita sopeutumaan yläaste-elämään niin, että kaikilla olisi koulussa hyvä olla”, Savojifar sanoo.

Tukioppilaat ryhmäyttävät lukuvuoden alussa uusia oppilaita erilaisten pelien ja leikkien avulla, jotta nämä tutustuisivat toisiinsa. Opettajat auttavat ryhmien muodostamisessa niin, että ennestään toisilleen tutut nuoret sekoittuvat muihin.

Halipäivä ja murhamysteerejä

Tukioppilaat järjestävät myös erilaisia tapahtumia, joiden avulla kouluun luodaan yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi ystävänpäivänä he ovat pitäneet kioskia alakoululaisille ja järjestäneet halipäivän.

”Askartelimme ison pahvisen sydämen, johon kerättiin nimiä sitä mukaa, kun halattiin”, Lehti kuvailee.

Pääsiäisenä koulun oppilaat ovat tukioppilastoiminnan ansiosta päässeet pääsiäismunajahtiin ja halloweenina ratkoneet murhamysteeriä. Joulun alla luvassa on perinteikkäästi glögiä ja piparkakkuja.

MLL kouluttaa ohjaavia opettajia

Tukioppilastoiminnan kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) toimenpiteistä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää tukioppilastoimintaa ohjaaville opettajille koulutusta tukioppilastoimintaan.

Mona Savojifar ja Veera Lehti kävivät tukioppilaskoulutuksensa seiskaluokan keväällä. Koulutuksen veti tukioppilastoiminnasta Pitäjänmäen peruskoulussa vastaava katsomusaineiden opettaja Henna Nurmi, joka on myös koulun apulaisrehtori. Koulutuksen runko oli muokattu MLL:n materiaaleista.

”Saimme tukioppilaskoulutuksessa tehtäväpaketin ja materiaaleja. Uudet ja vanhat tukarit olivat mukana koulutuksessa”, Veera Lehti muistelee.

Kaikki halukkaat pääsivät tukioppilaiksi. Heitä on nyt Pitäjänmäen peruskoulussa 17.

”Tukioppilaat ottavat meillä tehtävänsä tosissaan ja haluavat selvästi parantaa oppilaiden koulussa viihtymistä. He toimivat silminä ja korvina koulun käytävillä, oppitunneilla ja välitunneilla. Tukioppilaat tekevät myös itse aktiivisesti ehdotuksia ja tuovat ajatteluaan esille, mikä osoittaa hienoa aloitteellisuutta," Nurmi kehuu.

"Tykkään auttaa muita"

Tukioppilaat ovat esimerkiksi ideoineet ja järjestäneet alakoululaisille luokka kerrallaan askartelua tai ääneen lukemista.

”Parasta tässä on juttujen järjestäminen, kun saa omatoimisesti tehdä aktiviteetteja. Saa jakaa omia mieltymyksiään ja saa kivoja yhteisiä muistoja”, Lehti sanoo.

”Tykkään auttaa muita ihmisiä, ja siitä tulee hyvä mieli, kun muilla on hyvä olla”, Savojifar lisää.

Ohjaajana Nurmi yrittää rohkaista nuoria luovuuden käyttämiseen, omatoimisuuteen ja vastuun ottamiseen.

”Tukioppilastoiminta on luottamustehtävä, ja on ilo huomata, että tukarit viihtyvät roolissaan. Meillä on aikaansaava porukka.”

Taistelu kiusaamista vastaan

Pitäjänmäen peruskoulun tukioppilailla on paraikaa suunnitteilla kiusaamisen vastaisen luennon pitäminen koulussa sekä ala- että yläkouluikäisille.

”Uusien seiskaluokkalaisten kohdalla voi olla kiusaamista. Lisäksi kasi- ja ysiluokkalaisissa on vahvoja ryhmiä, joiden välille on muodostunut kiistoja”, Savojifar kertoo.

”Ulkopuolelle jättäminen on ehkä selkein kiusaamisen tapa. Jos joutuu jatkuvasti istumaan yksin”, Lehti miettii.

Tukioppilaat pyrkivät auttamaan ulkopuolelle jätettyjä ja kiusattuja parhaansa mukaan. Aina kiusaaminen ei välttämättä ole tahallista, vaan se on tekijän mukaan lähtenyt vitsinä. Seuraukset kiusatuksi tulleelle voivat kuitenkin olla musertavat, etenkin jos siihen liittyy laajaa videoiden tai kuvien levittämistä sosiaalisessa mediassa.

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen, vähentäminen ja selvittäminen on yksi lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän kaupunkistrategiahankkeen eli Mukana-ohjelman toimenpiteistä. Ohjelman tärkeänä tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi kaverisuhteita elämässään.

Miten kiusaaminen sitten saadaan loppumaan?

”Jokaisella ihmisellä on vastuu omasta tekemisestään. Osa katsoo vierestä, osa puuttuu tilanteeseen. Kiusaajankin kannalta olisi hyvä miettiä, miksi hän kiusaa. Onko hänellä kaikki hyvin? Onko häntä itseään ehkä kiusattu aiemmin? Onko taustalla jokin syy”, Savojifar pohtii.

Tukioppilaat miettivät, että heidän kannattaisi jatkaa ryhmäyttämistä tasaisin väliajoin myöhemminkin kouluvuoden kuluessa.

Nuoret tuntevat nuoret parhaiten

Tukioppilastoiminnasta kaksikko on saanut paljon ja suosittelee sitä lämpimästi kaikkiin kouluihin.

”Tämä on yksi parhaista toimintamuodoista koulussa. Tykkään vaikuttaa asioihin ja saada oman ääneni kuuluviin. On myös mukavaa, kun saa luottamusta osakseen. Enpä olisi seiskaluokalla uskonut, että voin joskus kävellä koulun ympäri opettajan avaimet kädessäni”, Lehti naurahtaa.

”Tukaritoiminta on todella hyvä malli. Pääsemme olemaan ihmisten kanssa tekemisissä ja auttamaan muita”, Savojifar lisää.

Toiminta on tuottanut iloa myös opettajalle.

”Tukioppilaiden ohjaaminen on monipuolistanut aineenopettajan työnkuvaani, ja olen saanut olla toteuttamassa sen kautta erilaisia projekteja koulussa. Ohjaajan tehtävässä minulle on tarjoutunut mahdollisuus kohdata ja tulla itse kohdatuksi eri tavalla kuin oppitunneilla. Se on tuonut minulle iloa", Nurmi sanoo.

Lopuksi tukioppilailla on tärkeä muistutus aikuisille siitä, miksi nuoria kannattaa kuunnella heitä koskevissa asioissa ja miksi tukioppilaat ovat tuiki tärkeitä koulumaailmassa.

”Se vain on tosiasia, että me nuoret tunnemme nuoret paremmin kuin mitä aikuiset tuntevat", Veera Lehti päättää.