Kaikkea kivaa koululaisille ensi syksynä - iltapäivätoiminnan haku käynnistyy 22.3.

Nyt on aika hakea koululaisten iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.-2. luokkalaiset sekä ylempien luokkien erityisen tuen oppilaat. Kaupunki toteuttaa toiminnan yhdessä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koululaisten iltapäivätoimintaan on 22.3.- 23.4.2021.

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä koulun ja huoltajien kanssa. Tämä edesauttaa iltapäivätoiminnan ryhmien muodostamista ja lasten sijoittelua ryhmiin. Huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisen edistämiseen. Tavoitteena on muodostaa jokaisen lapsen päivästä ehjä kokonaisuus. Toimintaa järjestetään kouluissa ja muissa kouluja lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa.

Toiminnassa on monipuolista ohjattua ja vapaata toimintaa. Toimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja järjestetään yhdessä lasten kanssa. Ulkoilu ja liikkuminen sekä ravitseva välipala kuuluvat päivittäiseen ohjelmaan.

Asiakasmaksut lukuvuonna 2021–2022 ovat: 100 euroa kuukaudessa (kello 16 päättyvä toiminta) ja 120 euroa kuukaudessa (kello 17 päättyvä toiminta). Asiakasmaksuun on mahdollista hakea maksuhuojennusta.

Toiminta alkaa syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja sitä järjestetään koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.hel.fi/iltapaivatoiminta.

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin sekä Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Leikkipuistot järjestävät toimintaa edellisten vuosien tapaan

Leikkipuistoon ovat tervetulleita kaikki. Helsingin leikkipuistoissa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen. Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona.

Syksyn 2021 maksuttomaan kouluikäisten leikkipuistotoimintaan ilmoittaudutaan 22.3.2021 alkaen. Leikkipuiston toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta.

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta. 

Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16 tai 16.30.  Leikkipuistot löytyvät osoitteesta www.hel.fi/leikkipuistot . Lisätietoa leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittautumisesta www.hel.fi/leikkipuistot/koululaiset.

Leikkipuistoissa, Etupelto, Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila ja Vähätupa järjestetään vain perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Lisätietoa hakemisesta näihin puistoihin www.hel.fi/iltapaivatoiminta

Leikkipuistojen koululaisten toiminta järjestetään Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisena avoimena varhaiskasvatuksena. 

Uutinen julkaistu 18. ja tuoreutettu 22.3.