Vuoden 2021 Kesäseteli

9.-luokkalaisten Kesäseteli avuksi kesätyön hakuun

Helmikuussa jaetaan helsinkiläisille 9.-luokkalaisille Kesäseteli, jonka tavoitteena on madaltaa työnantajien kynnystä palkata nuori kesätöihin. Peruskouluissa opitaan ja harjoitellaan erilaisia kesätöissä ja yleensäkin työelämässä tarvittavia taitoja.

Tänä vuonna seitsemättä kertaa järjestettävä Kesäseteli-kampanja on monelle nuorelle tärkeä väylä tutustua työelämään, sillä kaupungin työnantajalle maksama tuki madaltaa kynnystä palkata nuori kesätöihin. Moni onkin saanut Kesäsetelin siivittämänä arvokasta työkokemusta ja usein ensimmäisen kosketuksen työelämään. Kesäsetelissä työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat. Työtehtävät voivat vaihdella puutarhatyöntekijästä verkkosivujen sisällöntuottajaan.

Alkanut vuosi tuo mukanaan korotuksen Kesäsetelin arvoon: kaupungin työnantajalle maksama summa nousee 325 euroon, ja nuoren kesätyöstään saama minimipalkka 400 euroon. Työnantaja siis maksaa nuorelle 60 työtunnin ajalta palkkaa vähintään 400 euroa. Mikäli nuoren työsuhde kestää pidempään, niin työnantaja maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa.

Kesäseteli jaetaan helsinkiläisissä kouluissa 9.-luokkalaisille helmikuussa viikkojen 5 ja 6 aikana. Opinto-ohjaajat jakavat Kesäsetelit oppilaille. Toisen kunnan alueella koulua käyvät helsinkiläiset 9.-luokkalaiset voivat noutaa Kesäsetelin 7.2. alkaen Ohjaamosta osoitteesta Fredrikinkatu 48. Tarkempaa tietoa Kesäsetelistä löytyy osoitteesta https://kesaseteli.fi/.

Työelämätaidot ja yrittäjyys kuuluvat peruskoulujen opetussuunnitelmaan

Työelämätaidoilla tarkoitetaan niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan alasta riippumatta. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot tekevät työelämässä toimimisesta sujuvampaa. Näitä taitoja tarvitaan töissä, mutta niistä on hyötyä milloin vain muiden kanssa toimittaessa, vaikkapa harrastusten parissa.

Käytännössä oppilaat pääsevät kokeilemaan työelämätaitojaan esimerkiksi yläkoulun aikana TET-jaksoilla, jolloin nuorilla on mahdollisuus tutustua yritysten ja muiden yhteisöjen toimintaan. Työelämään tutustumisjaksot ovat tilaisuus soveltaa jo opittuja taitoja, harjoitella toimimista uudessa ympäristössä ja syventää työelämätietoutta ylipäätään. Työelämätaitojen opiskelu peruskoulussa seuraa aikaansa, esimerkiksi CV:n voi tehdä videomuodossa tai TET-harjoittelun suorittaa etänä.

Työelämätaitoja pääsee testaamaan käytännössä myös Yrityskylässä ala- ja yläkoulun aikana. Kaikki helsinkiläiset kuudesluokkalaiset vierailevat Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitsevassa Yrityskylä Alakoulussa. Korona-aikana Yrityskyläpäivät on tehty etätoteutuksina.

Kyläpäivän aikana koululaiset tutustuvat erilaisiin työelämän rooleihin: päivään saattaa sisältyä vaikkapa työntekijöiden rekrytoimista tai markkinointiin liittyvien kysymysten ratkomista. Yrityskylän kantaviin ajatuksiin kuuluukin opettaa talouden käsitteitä jotka muuten voivat jäädä abstraktille tasolle. Kyläpäivän aikana hankaliltakin tuntuvat asiat konkretisoituvat. Yhdeksäsluokkalaisille suunnatussa Yrityskylä Yläkoulussa Kaisaniemessä oppilaat taas pääsevät hyppäämään kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten puikkoihin.

Kuva: Iiro Rautiainen