Viikinportinkatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 1.8. alkaen

Viikinportinkatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä väliltä Viikintie–Viikinportti 1.8. alkaen Lahdenväylän sillan ylittävän raitiotiesillan rakentamisen aloituksen vuoksi. Ajo Prismaan tapahtuu Viikinportin kautta. Katu palautetaan liikenteelle alustavan arvion mukaan loka–marraskuun vaihteessa.

Moottoriajoneuvot
Moottoriajoneuvojen kulku Viikinportinkadulla välillä Viikintie–Viikinportti suljetaan kokonaan.

Jalankulku ja pyöräily
Ei vaikutusta.

Joukkoliikenne
Ei vaikutusta.