Varikkotie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Raide-Jokerin rakentamisen vuoksi

Roihupellon Varikkotie suljetaan moottoriajoneuvoilta maanantaista 17. kesäkuuta alkaen. Järjestelyn kesto on arviolta vuoden 2022 loppuun saakka. Kulku alueen kiinteistöihin, esimerkiksi kauppakeskus Lanternaan ja Myllypuron tenniskeskukselle ei katkea missään vaiheessa, mutta kulkutiet saattavat muuttua rakentamisen aikana.

Jalankulku ja pyöräily

Varikkotien läpi järjestetään koko rakentamisen ajan tilapäinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Moottoriajoneuvot

Varikkotie suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6. alkaen. Myös kulku moottoriajoneuvoilla Varikkotieltä Myllypuron tenniskeskukselle katkeaa 17.6. Tenniskeskukselle on olemassa Ratasmyllyntien kautta kulkeva toinen reitti, joka jää käyttökelpoiseksi.

Joukkoliikenne ja pysäkit

Bussiliikenteen siirtyessä noudattamaan kesäaikataulua 17.6. runkolinja 550 siirtyy kiertoreitille Itäväylän ja Viilarintien kautta. Myös linjoille 58, 80, 92 ja 92N aiheutuu poikkeusjärjestelyjä. Tietoa joukkoliikenteen poikkeusreitistä myös HSL:n kanavissa.

Reittimuutokset kartalla

Lisätietoa Raide-Jokerin verkkosivuilla 

JAA