Metrojuna Matinkylän asemalla

Tiheämmän vuorovälin kokeilu metroliikenteessä ohi

HSL ja HKL testasivat viiden viikon ajan marras-joulukuussa tiheämpää metroliikennettä Matinkylään ruuhka-aikoina. Kokeilu oli liikenteellisesti kohtuullisen onnistunut.

Kokeilun aikana 11.11.–13.12. kolme neljästä metrojunasta jatkoi Matinkylään, kun normaaliliikenteessä vain joka toinen. Tällä pyrittiin saamaan kokemuksia tulevaisuuden metroliikenteen suunnittelemisen tueksi.


Matinkylän kääntöpaikka toimi pääosin hyvin, mutta liikenteen täsmällisyys ja säännöllisyys oli heikompaa kuin normaaliliikenteessä. Tihennetty liikenne asettaa haasteita myös häiriöiden torjunnan ja hallinnan osalta.


Kokeilulla selvitettiin myös sitä, miten liikennöintimalli toimii ja miten altis se on liikenteen häiriöille. Lisäksi kerättiin tietoa matkustajamäärien kehittymisestä ja sitä, miten matkustajat jakautuivat eri lähdöille etenkin Matinkylän ja Tapiolan välisellä osuudella.


HSL ja HKL analysoivat saatuja tuloksia ja tarkempia tietoja liikenteen toteumasta alkuvuoden aikana. Näiden tulosten pohjalta ratkaisuja jatkosta voidaan tehdä kevään aikana.