Kädet pitävät kännykkää, jossa auki #solution-hackathonin nettisivut

#solution-hackathonissa ideoitiin HKL:lle uutta sovellusta

HKL osallistui viime viikolla Suomen rakennusinsinöörien Liiton Solution2020-hackathoniin omalla haasteellaan. Kaksi tiimiä ratkoi kysymystä, kuinka saada palautetta matkustajilta niin, että se voidaan kohdistaa oikealle taholle ratkottavaksi teknisen tiedon avulla? Tiimien mentorina toimi hankejohtaja Heikki Viika.

- Toinen tiimeistä esitti prototyypin sovelluksesta, jolla matkustajat saadaan houkuteltua antamaan teknistä palautetta. Sovelluksella voisi lähettää vaikkapa kuvan teknisestä viasta, joka paikantuisi oikeaan kohteeseen HSL:n bluetooth-majakoilla. Sovelluksessa oli myös ratkaistu, kuinka matkustaja saa helpolla tavalla tiedon siitä, että ongelma on ratkaistu.

Toinen tiimi puolestaan kehitti teknisesti vaativan ja pitkälle viedyn prototyypin järjestelmästä, jonka avulla palaute kohdistuisi HKL:ssä juuri oikealle henkilölle ja sisältäisi täsmällistä tietoa ongelman sijainnista ja laadusta mm. tekoälyä käyttäen, jotta ongelma saataisiin ratkaistua nopeasti.

- Jos nämä ratkaisut saataisiin nivottua yhteen, voisi meillä olla käsillä uusi, toimiva palautejärjestelmä, Viika veikkaa.