Opastetarra laitusitason lattiassa.

Rautatientorin metroaseman laituritasolla kokeillaan uudenlaisia opasteita

Rautatientorin metroasemalla kokeillaan marraskuussa uudenlaisia opasteita, joilla ohjataan matkustajien liikkumista asemalaiturilla.

Metroaseman laitureille asennetaan uudet lattiatarrat, jotka opastavat junaan nousevia ja sieltä poistuvia.

Kyseessä on HKL:n ja HSL:n pilotti, joka kestää kaksi viikkoa, 1.–14.11.2021.

Kokeilun tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla toimenpiteillä ja matkustajainformaatiolla liikkumista asemalla ja junan ovilla olisi mahdollista sujuvoittaa. Uusilla opasteilla pyritään ohjaa-maan matkustajien jakautumista laiturialueelle ja nopeuttamaan matkustajien poistumista ja nousemista junista.

Opastuksen toimivuutta seurataan muun muassa asemalaiturilla tehtävillä matkustajien haastatteluilla. Lattiatarroja asennetaan myöhemmin muillekin metroasemille, mikäli ne todetaan kokeilussa toimiviksi.

Kokeilu ei vaikuta metron liikennöintiin Rautatientorin asemalla.

Metron kapasiteettia parannetaan eri tavoin


Rautatientorin metroasemalla tehtävä kokeilu on osa HKL:n, HSL:n, Länsimetro oy:n ja Espoon kaupungin yhteishanketta, jonka tavoitteena on lisätä metron kapasiteettia ja luotettavuutta.


Pääkaupunkiseudun kasvun ja metron uusien asemien myötä metron matkustajamäärät kasvavat, ja jossain vaiheessa ylittävät nykyjärjestelmän kapasiteetin. Keskeinen metron matkustajakapasiteettia parantava keino on vuorovälin tihentäminen.
Metron kapasiteettia pyritään lisäämään myös muilla keinoilla, esimerkiksi parantamalla matkustajainformaatiota asemilla. Tavoitteena on hyödyntää junien nykyistä kapasiteettia entistä paremmin ja muun muassa täyttää junat tasaisemmin.


Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisestä on julkaistu yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma (.pdf) on luettavana HKL:n verkkosivuilla.