Artic-raitiovaunu Hakaniemen pysäkillä.

Raideliikenne tuo ennustettavuutta ja ympäristöhyötyjä

Kannattaako raideliikenteeseen perustuva kaupunkisuunnittelu?  Kokosimme yhteen raideliikenteen hyötyjä kaupunkikehitykselle ja ympäristölle.

Raitiotien rakentaminen vaatii pitkällistä suunnittelua ja liikennemuotona tarvitsee katutilaa toimiakseen. Tätä kautta raideliikenteen rakentaminen tuo kaupunkikehitykseen ennustettavuutta ja pysyvyyttä. Asumisen, työpaikkojen ja palvelujen keskittymiä kannattaa rakentaa raiteiden varrelle, sillä ratikkalinjat pysyvät, toisin kuin vaikkapa bussilinjat. Tämä näkyy parhaillaankin monella alueella esimerkiksi Raide-Jokerin varrella, missä kaupunki kehittyy ja sen vetovoima kasvaa raideliikenteen ansiosta.

Liikennemuodon valinta vaikuttaa suuresti kaupungin maankäyttöön ja kaupunkikuvaan. Toimiva ja sujuva joukkoliikenne vähentää autoilun ja pysäköinnin tilantarvetta merkittävästi, kaupunkiympäristön viihtyisyyden paranemisesta puhumattakaan.

Raideliikenteen ympäristöhyötyjä  ja kääntöpuoli

Pääkaupunkiseudun raideliikenne toimii kokonaan päästöttömällä sähköllä. Keskitetyssä ratkaisussa tämä on mahdollista, toisin kuin jokaisen yksilölliseen valintaan perustuvassa yksityisautoilussa. Ratikat saavat sähkönsä ajolangasta, jolloin säästytään myös sähköautojen akkuteollisuuden eettisiltä ja ympäristöongelmilta.

Raideliikenne myös vähentää kaupungin katupölyä. Katupölyn suurin aiheuttaja on nastarenkaat, jotka jauhavat asfalttia ja hiekoitushiekkaa hyvin hienojakoiseksi pölyksi. Vaikka raitiovaunut käyttävätkin liukkailla keleillä jarrutuksen apuna jarruhiekkaa, on sen merkitys tässä kokonaisuudessa hyvin vähäinen.

Raideliikenteellä on siis useita ympäristöhyötyjä, mutta myös kääntöpuolensa. Raideinfran rakentaminen on melko päästöintensiivistä, mikä HKL:nkin tekemän päästölaskennan tuloksissa näkyy. Rakennamme parhaillaan Hiilineutraali HKL -ohjelmaa, jossa etsimme alan parhaita ja innovatiivisimpia keinoja haasteen ratkaisemiseksi. Haluamme olla etunenässä kehittämässä koko infrarakennusalaa kohti päästöttömyyttä.

Joukkoliikenteen luotettavuus ja kapasiteetti lisääntyy

Uudet raitiotiehankkeet myös lisäävät joukkoliikenteen luotettavuutta ja kapasiteettia. Esimerkiksi yksi Raide-Jokeri-vaunu kuljettaa 210 henkilöä (mikä vastaa 170 henkilöautoa) ympäristöystävällisesti, laadukkaasti ja esteettömästi. Asukasmäärä pääkaupunkiseudulla tulee kasvamaan ennusteiden mukaan niin paljon, että uusia ja houkuttelevia joukkoliikenneyhteyksiä tarvitaan – bussien kapasiteetti ei riitä, eikä kaistatilaa ole tarpeeksi yksityisautoiluun. Esimerkiksi Raide-Jokerissa matkustajamääräennuste ennuste vuodelle 2030 on 90 000 matkustajaa arkipäivänä, mikä on yli puolet enemmän tämän hetkisestä 550-bussin matkustajamäärästä (40 000 matkustajaa).