Raide-Jokerin rakentaminen alkaa maanantaina 3. kesäkuuta useassa kohteessa

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen alkaa kesäkuun alussa useassa kohteessa sekä Helsingissä että Espoossa. Kesäkuun aikana työt aloitetaan yhteensä 13 eri kohteessa ja elokuussa yhdeksässä uudessa kohteessa. Tulevan kesän rakennustöiden vaikutuksista muun muassa liikenteeseen kerrotaan tarkemmin toukokuun aikana.

Raide-Jokerin rakentamisen valmistelu on täydessä vauhdissa. Rakentaminen alkaa tulevan kesän aikana yhteensä 22 eri kohteessa Helsingissä ja Espoossa. Töiden kesto eri kohteissa vaihtelee vuodesta neljään vuoteen. Rakentaminen aloitetaan valmistelevilla töillä eli työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja työmaatukikohtien rakentamisella. Työmaatukikohtien tieltä poistetaan paikoin puustoa ja pintamaata sekä rakennetaan uusia vesijohtoliitoksia.

Pikaraitiotien rakentaminen alkaa kesäkuussa 13 kohteessa

Espoossa pikaraitiotien rakentaminen alkaa maanantaina 3. kesäkuuta Maarintiellä ja Ravitiellä. Maarintiellä tehdään ensimmäisinä töinä työnaikaisten liikennejärjestelyjen rakentamisen jälkeen pintamaanpoistoja, maaleikkauksia ja pohjanvahvistustöitä. Ravitiellä työt alkavat johtosiirroilla ja maaleikkauksilla. Lisäksi jo viime syksystä asti Laajalahdessa Kehä I:n itäpuolella käynnissä ollut 110 kilovoltin voimajohdon maakaapelointityö jatkuu lokakuuhun asti.

Helsingissä pikaraitiotien rakentaminen alkaa kesäkuussa yhteensä kymmenessä kohteessa. Helsingin kesäkuun aloituskohteet, töiden aloituspäivämäärät ja ensimmäiset työvaiheet työnaikaisten liikennejärjestelyjen rakentamisen jälkeen ovat:

 • Takkatie: aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä johtosiirrot ja maaleikkaukset
 • Pitäjänmäentie (Pajamäentien liittymä): aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä johtosiirrot ja maaleikkaukset
 • Pirkkolantie: helmikuussa aloitetut johtosiirrot jatkuvat, heinäkuussa alkavat taitorakennetyöt
 • Pirjontie: helmikuussa aloitetut johtosiirrot ja pohjanvahvistustyöt jatkuvat
 • Norrtäljentie: aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä johtosiirrot, Siltavoudintien liikenneympyrän kohdalla myös kiveyksien poistot ja kiertotieasfalttien tekeminen
 • Maaherrantie: aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä valmistelut Tulvaniityn kohdan jätevesiviemärin siirtoa varten, Veräjä-kadun kohdalla viemäri- ja vesijohtotöiden valmistelut
 • Lahdenväylän silta: aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä kaapelien siirrot
 • Pihlajamäentie: aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä reunakivien ja korokkeiden poisto sekä vesijohdon rakentaminen
 • Viikinkaari ja Viikintien liikenneympyrä: aloitus 17.6.2019, ensimmäisinä töinä korokkeiden purkaminen vesijohdon rakentamista varten
 • Viikintie: aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä johtosiirrot ja maaleikkaukset, uuden kävelyn ja pyöräilyn kiertotien rakentaminen
 • Varikkotie ja Raaseporintie: aloitus 3.6.2019, ensimmäisinä töinä johtosiirrot, maaleikkaukset ja pohjanvahvistukset.


Heinä-elokuussa rakentaminen alkaa yhdeksässä uudessa kohteessa

Loppukesällä kesäkuussa aloitetut rakennustyöt jatkuvat ja työt aloitetaan lisäksi yhdeksässä uudessa kohteessa. Espoossa rakentaminen aloitetaan elo-heinäkuussa Maarinrannantiellä, Tietotiellä, Konemiehentiellä, Linnoitustiellä ja Turunväylän ylittävällä uudella Impilahdensillalla. Helsingissä työt siirtyvät Pitäjänmäentiellä Pajamäentien liittymästä itää kohti. Lisäksi työt aloitetaan Eliel Saarisen tiellä Isonnevankujan kohdalla, Viilarintiellä ja Roihupellon varikkoalueella.