Metron opasteet uusiutuneet

Helsingin metron kiinteiden opasteiden uusimis- ja vaihtotyö on saatu päätökseen: kaikille nykymetron asemille on vaihdettu uudet opasteet, ja sama järjestelmä on jo rakennusvaiheessa toteutettu länsimetron asemille. Näin länsimetron avautuessa liikenteelle koko metrolinjan asemilla opastetaan matkustajia yhtenäisesti ja koko matkaketju huomioiden.

HKL on julkaissut metron opastusjärjestelmän suunnitteluohjeen, joka kokoaa suunnittelun tavoitteet, graafisen ilmeen ja tekniset määrittelyt yhteen ja toimii siten suunnittelun apuna niin HKL:lle itselleen että ohjeistoa tarvitseville yhteistyökumppaneille kuten HSL:lle tai metroasemiin liittyville kauppakeskuksille.

- Metron käynnistymisen alusta asti hienosti palvellut opastusjärjestelmä oli tarpeen uusia, jotta metron kasvavat matkustajamäärät ja monia liikennemuotoja entistä enemmän yhdistelevät matkustajat saataisiin opastettua tarpeensa mukaisesti, kertoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie.

Suunnitteluohjeisto löytyy HKL:n verkkosivulta osoitteesta www.hkl.fi >Tämä on HKL >Julkaisut.

Opastusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena on tarjota matkustajalle tarpeellista informaatiota oikein sijoitettuna matkan eri vaiheissa: päällekkäistä informaatiota on karsittu olennaisen tiedon erottumiseksi.

- Uudistamistyön yksi tavoite on ollut selkeyttää ja yksinkertaistaa matkustajille tarjottavaa informaatiota, kertoo Lähdetie.

Opasteissa käytettävä HSL:n kirjasin ja piktogrammit tukevat yhtenäisen matkaketjun tavoitetta koko Helsingin seudulla.

Staattista opastusjärjestelmää täydentävät niin metroasemilta kuin HKL:n verkkosivuiltakin löytyvät kunkin metroaseman opaskartat sekä yleiset metromatkustusohjeet kokoava Mukavaa metromatkaa -juliste. Metroasemien opaskartoista on laadittu myös erityisesti näkövammaisten avuksi tarkoitetut, 3D-tulostettavat kohokartat. Kohokarttatiedostot löytyvät HKL:n verkkosivuilta (www.hkl.fi >Metrolla >Metroasemat), ja kartan voi joko tilata tulostuspalvelusta tai tulostaa itse vaikkapa kirjaston 3D-tulostimella.
 
Opasteiden vaihtotyön yhteydessä myös opasteiden ilme on kohentunut, kun opastekotelot on uusittu ja valaistut opasteet vaihdettu energiaa säästäviksi ja valoteholtaan nykyistä paremmiksi led-valaistuiksi opasteiksi.
Metroasemien uuden opastuskonseptin on suunnitellut Ramboll Finland Oy ja Roban Konna Oy.


JAA