Metro Kulosaaren asemalla. Kuva: Jesse Ukkonen

Metron kapasiteetin turvaaminen vaatii vuorovälin tihentämistä

Tulevan vuosikymmenen lopulla kasvavat matkustajamäärät vaativat metron kuljetuskapasiteetin nostoa muiden toimenpiteiden lisäksi myös vuoroväliä tihentämällä. Tämä taas vaatii kulunvalvonnan ainakin osittaista automatisointia, todetaan pian valmistuvassa metron kapasiteetin kasvattamista koskevassa esiselvityksessä. Selvityksen päätelmät annettiin tiedoksi HKL:n johtokunnalle torstaina 10.10.2019.

- Selvitys yhteistyössä HKL:n, HSL:n ja Länsimetro Oy:n kesken käynnistettiin, jotta voimme turvata metroliikenteen riittävyyden, luotettavuuden ja häiriöttömyyden myös matkustajamäärien kasvaessa kaupunkikehityksen myötä, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

- Valmistelu on syytä aloittaa ajoissa, sillä kulunvalvonnan uusiminen tarkoittaa mittavia muutoksia niin infrastruktuuriin, metrojuniin kuin liikennöintikäytäntöihin ja on kestoltaan noin vuosikymmenen kestävä hanke.

Laskelmien mukaan metroon tarvitaan lisää kuljetuskapasiteettia 2020-luvun loppuun mennessä. Tällä hetkellä tarkoituksenmukaisimmalta näyttää, että metron kulunvalvontaa tulisi uudistaa ainakin jatkuvalla kulunvalvonnalla 2020-luvun loppuun mennessä. Tämä mahdollistaisi vuorovälin tihentämisen nykyisestä. Tässä järjestelmässä kuljettajat pysyisivät vielä junissa, mutta junien nopeutta valvotaan ja ohjataan järjestelmällä keskitetysti.

Kulunvalvonnan automatisoinnin lisäksi raportti nostaa esille, että nykyjärjestelmää voidaan kehittää jonkin verran mm. nykyisen asetinlaitteen toimintaa ja toisaalta kuljettajan ajotapaa optimoimalla. Kuljettajan ajotavan optimoimiseksi HKL on jo hankkinut DAS-järjestelmän, joka antaa kuljettajalle ohjeita energiaa säästävään ajotapaan. Järjestelmän käyttöönotto on juuri menossa. Tulevaisuudessa järjestelmää voidaan kehittää integroimalla se asetinlaitejärjestelmään, jolloin kuljettajalla on ajantasainen tieto todellisesta liikennetilanteesta.

Selvityksessä todetaan edelleen, että myöhemmin tulee arvioida, onko 2030-luvulla tarkoituksenmukaista siirtyä vielä jatkuvasta kulunvalvonnasta täysautomaattimetroon, kun metrojunakalusto on täysin uusittu tukemaan automaattiliikennettä.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämistä koskeva tarveselvitys käynnistettiin vuodenvaihteessa HKL:n vetämässä hankkeessa yhdessä Länsimetro Oy:n ja HSL:n kanssa. Selvityksen tuloksia käsitellään ja jatkotoimenpiteitä ohjelmoidaan yhteistyössä syksyn aikana.