Metro liikennöi Mellunmäen metroasemalla yhdellä raiteella kesän ajan

Metro liikennöi Mellunmäen metroasemalla yhdellä raiteella 7.6.–15.8. Metroaseman laituritasolla tehdään peruskorjaustöitä, joiden vuoksi raiteet ovat vuorotellen poissa käytöstä.

Metro liikennöi eteläisellä raiteella 7.6. - 11.7. ja pohjoisella raiteella 12.7. - 15.8. Yhden raiteen ajo ei vaikuta metron aikatauluihin. 

Metroliikenteessä on kesällä lisäksi hieman yli viikon katko 17. - 25.7. Metroliikenne Kulosaaresta itään on tuona aikana poikki ja kaikki metrot ajavat Matinkylän ja Kulosaaren välillä. Uutinen metroliikenteen katkosta HSL:n sivulla.

Mellunmäen metroasemalla alkoi helmikuussa laiturialueen perusparannustyöt, jossa muun muassa uusitaan katos, laiturilaatoitukset ja laiturikatoksen julkisivut.

Metroasema ja molemmat sisäänkäynnit ovat matkustajien käytössä koko perusparannuksen ajan. 

Metroaseman perusparannus valmistuu vuoden 2022 alkuun mennessä.