Kypäräpäinen mies astuu ulos metrojunasta potkulaudan kanssa.

Matkustajat tyytyväisimpiä metroliikenteeseen

HSL:n tämän kevään asiakastyytyväisyystutkimuksessa 90 prosenttia vastaajista antoi joukkoliikenteen palveluille kiitettävän arvosanan.

Tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat, joista 94 prosenttia antoi joukkoliikenteelle arvosanan 4 tai 5. Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisten asiakkaiden osuus oli 91 prosenttia.

Metromatkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen nousi keväästä 2020. Matkustaminen kävi vastaajien mielestä entistä nopeammin ja sujuvammin. Myös vaihtaminen joukkoliikennevälineestä toiseen oli entistä jouhevampaa.

Raitiovaunumatkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen pysyi samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Korona huolestutti asiakkaita aiempaa vähemmän

Vastaajista 74 prosenttia piti joukkoliikenteellä matkustamista turvallisena kevään koronatilanteessa, kun syksyllä 2020 lukema oli 69 prosenttia. Vastaajista 84 prosenttia oli tyytyväisiä tiedonsaantiin muutoksista, joita pandemia aiheutti joukkoliikenteeseen. Tiedonsaantiin tyytyväisten osuus kohosi keväästä 2020.

Taloustutkimus Oy turvautui tutkimuksen vaatimissa kenttätöissä erityisjärjestelyihin koronariskin takia. Haastattelijat käyttivät kasvomaskeja, kirjoitusalustoja puhdistettiin säännöllisesti ja vastaajille jaettiin henkilökohtaiset kynät tartuntariskin pienentämiseksi.

Koronapandemia on vaikuttanut liikennöintiin, matkustajamääriin ja vastaajajoukkoon, mikä voi heijastua tulosten luotettavuuteen. Kyselyyn vastasi noin 6 900 matkustajaa. Keväällä 2019 vastaajia oli lähes 30 000. Aineistoa kerättiin helmikuun alusta toukokuun lopulle.