Liityntäpysäköinnin reaaliaikainen paikkaseuranta laajenee

HKL asentaa Vuosaaren Mosaiikkitorin pysäköintihallin liityntäpysäköintipaikoille paikkakohtaisen, reaaliaikaisen laskentajärjestelmän 14.3.–22.3. Asennustöiden vuoksi pysäköintitalon pohjakerrokseen sijoittuvat liityntäpysäköintipaikat ovat poissa käytöstä.

Asennusten jälkeen Vuosaaren pysäköintihallin liityntäpysäköinti liitetään HSL:n liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmään. Kun liitäntä saadaan tehtyä, näkee hallin liityntäpysäköinnin ajantasaisen täyttöasteen mm. Reittioppaan kautta.

- Kyseessä on käyttäjien usein toivoma parannus ja se helpottaa jatkossa pysäköintiä, kun paikan varausasteen voi tarkastaa jo ennen halliin ajamista, kertoo palveluasiantuntija Reino Aittomäki HKL:stä. - HKL pahoittelee asennustöistä aiheutuvaa haittaa liityntäpysäköijille.

Vapaiden paikkojen määrän näkee jatkossa Reittioppaan lisäksi katuverkolle hallin sisäänajoon asennettavasta paikkalaskuri-opasteesta reaaliajassa.

Asennustöiden aikana Vuosaaressa ei ole käytössä liityntäpysäköintipaikkoja. Vuotalon ja Urheiluhallit Oy:n asiakkaille varatut paikat hallin toisessa kerroksessa pysyvät käytössä, sillä asennustyöt kohdistuvat vain liityntäpysäköinnille varattuihin paikkoihin 1. kerroksessa. Vuosaarta lähinnä ovat liityntäpysäköintipaikat sijaitsevat Rastilassa ja Puotilassa.

 


JAA