Kontulan metroaseman taideteos.

Kontulan metroaseman datataideteos sisältää tietoa ympäristöstä

Juuso Koposen ja Jonathan Hildénin Kontulan metroasemaa koristava teos koostuu taiteellisesti käsitellyistä kartoista. Ne kuvaavat kantametron rataosuuksia ja kallioperää, jonka läpi tai yli rata kulkee.

Kertokaa itsestänne
Olemme graafisia suunnittelijoita koulutukseltamme, mutta olemme jo noin kymmenen vuoden ajan erikoistuneet informaatiomuotoiluun. Olemme kiinnostuneita myös datalähtöisestä taiteesta, mikä näkyy myös Kontulan metroasemalle tekemässämme työssä.

Mitä on datataide?
Se on taidetta, jonka lähtökohtana on tieto. Ala on melko uusi vielä Suomessa. Eniten se on saanut jalansijaa Yhdysvalloissa.

Mistä saitte inspiraation osallistua kilpailuun?
Olemme jo pitkään halunneet päästä toteuttamaan julkista datataideteosta, ja metroasema tuntui hyvältä paikalta. Asemalla teostamme katsoo matkustajia laidasta laitaan, joten tietoisuus tästä taidemuodosta ehkä lisääntyy teoksemme myötä.

Miten ryhdyitte työstämään teostanne?
Teos on koostettu pääosin Helsingin kaupungin ja Geologian tutkimuskeskuksen avoimista kartta-aineistoista. Metrorataa ja -asemia kuvaavan aineiston saimme HKL:ltä. Kokosimme aineistot yhteen QGIS-paikkatieto-ohjelmassa ja viimeistelimme värit ja muodot Illustrator-ohjelmalla.  

Millaisia tuntemuksia haluatte työnne katsojissaan herättävän?
Toivomme, että teos synnyttää esteettisen nautinnon lisäksi katsojissaan oivalluksia arkisesta ympäristöstä ja auttaa hahmottamaan sen uudella tavalla. Teosta tutkimalla voi saada uutta tietoa esimerkiksi siitä, millaisessa kallioperässä tai millaisten rakennusten alla metro kulkee.


JAA