Työmies Kipparlahdn metrosillan työmaalla.

Kipparlahden, Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen uusimis- ja vahvistamishankkeet etenevät

Kipparlahden vuonna 1972 valmistunut metrosilta tullaan vuoden 2021 aikana purkamaan. Tilalle rakennetaan uusi silta, koska rakenteet eivät enää täytä rakenteille asetettuja vaatimuksia eivätkä siten mahdollista metrokaluston kehittämistä.

Siirtoradat, joiden päällä uusi kansi väliaikaisesti siirretään, on nyt rakennettu vanhan sillan viereen. Käynnissä on uuden sillan valumuottien ja raudoitusten teko, minkä jälkeen valmistaudutaan kannen valuun ja jännittämiseen. Jännittämisessä sillan pitkittäissuuntaisilla jänteillä kohdistetaan rakenteeseen puristusvoima, joka parantaa sen kestävyyttä.

Heinäkuussa 2021 nykyinen silta puretaan, ja uuden sillan kansi siirretään vanhan paikalle. Työ aiheuttaa metroliikenteeseen osittaisen liikennekatkon, jonka aikataulusta ja tilapäisistä järjestelyistä tiedottaa HSL. Elokuusta lokakuuhun alueella tehdään viimeistelytöitä, jotka valmistuvat lokakuussa 2021.

Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen vahvistamine

Siilitien ja Sahaajankadun metrosillat tullaan vahvistamaan. Siltojen rakenteet eivät enää täytä rakenteille asetettuja vaatimuksia varsinkaan metrokaluston päivittyessä ja akselipainojen kasvaessa.

Siltojen rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 lopussa. Käynnissä ovat nyt vanhojen pinnoitteiden poistotyöt ja kannen piikkaustyöt. Nämä ovat valmistelevia töitä, joilla mahdollistetaan vahvennus- ja korjaustoimenpiteiden tekeminen.

Seuraavassa vaiheessa aloitetaan kannen valun tartuntojen poraus sekä alapinnan hiilikuitunauhojen liimaus. Kannen valu ja alapinnan hiilikuitunauhat ovat pääasialliset sillan kantavuutta lisääviä toimenpiteitä.