Ilmakuva metrojunasta

Käräjäoikeuden mukaan HKL:llä oli oikeus purkaa metron automatisointisopimukset

Helsingin käräjäoikeus antoi 31.3. välituomion metron automatisointiin liittyvässä oikeuskäsittelyssä. Päätöksen mukaan HKL:llä oli oikeus purkaa sopimukset metron automatisoinnista Siemensin kanssa, metrovarikon laajennusosan automatisointisopimusta lukuun ottamatta. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan automatisointiprojektin viivästykset johtuivat Siemensin vastuulla olevista syistä. Välituomiosta ei voi valittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käräjäoikeus jatkaa seuraavaksi taloudellisten vaatimusten käsittelyä.

- Päätös on yhteiskunnan näkökulmasta positiivinen asia. Käräjäoikeuden päätös vahvistaa, että sopimusten purku vuonna 2015 tehtiin oikean arvioon pohjautuen. HKL on erittäin tyytyväinen siihen, että käräjäoikeuden ratkaisu sopimusten purkamisoikeutta koskeneeseen kysymykseen on nyt saatu, kommentoi HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Välituomio koski pääosin vain sitä, oliko HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä oikeus purkaa metron automatisointisopimukset Siemensin kanssa. Päätökseen ei sisältynyt osapuolten vaatimien vahingonkorvausten tai muiden taloudellisten vaatimusten käsittelyä.

Selvästä purkuoikeudesta huolimatta käräjäoikeuden päätöksessä katsotaan, että HKL ei olisi saanut jatkaa Siemensin toimittamien järjestelmäosien käyttämistä.

- HKL käynnisti välittömästi sopimusten purun jälkeen Siemensin laitteet korvaavan hankinnan, ja tämä tuli käyttöön alkuvuodesta 2019, kertoo Lehmuskoski.

Oikeuskäsittelyn taustalla on vuonna 2008 solmittu ja 2015 purettu sopimus Helsingin metron automatisoinnista. Metron automatisointiin tähdännyt hanke käynnistyi vuonna 2009, ja osia järjestelmästä ehdittiin jo rakentaa.

Projektin venyessä HKL ja Länsimetro Oy purkivat Siemensin kanssa tehdyt sopimukset. Nyt annetun välituomion mukaan HKL:n ja Länsimetro Oy:n alkuperäinen näkemys siitä, että sopimusten purku on ollut oikeutettu, todettiin nyt siis keskeisiltä osin oikeaksi.

- Annamme käräjäoikeuden jatkaa työtään ja keskitymme tällä hetkellä HKL:n ydintoiminnan eli raitio- ja metroliikenteen turvaamiseen näinä yhteiskunnallisesti poikkeuksellisina aikoina. Henkisesti tämä käräjäoikeuden päätös juuri nyt antaa meille tukea yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen tehtävän hoitoon.

JAA