Havainnekuvassa matkustajat kiirehtivät raitiovaunuun.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke täydentää Helsingin kestävän liikkumisen verkostoa

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa rakennetaan raitiotie sekä siihen kytkeytyviä katualueita, viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä kunnallistekniikkaa. Raitiotieosuus tarjoaa sujuvan, noin 4,5 kilometrin pituisen yhteyden reitille Nihti–Kalasataman keskus–Vallilanlaakso–Pasila sekä yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa. Tavoitteena on aloittaa liikennöinti syksyllä 2024.

Hankkeen allianssimuotoinen toteutus käynnistyi toukokuussa. Hankkeen alussa eli kehitysvaiheessa keskitytään suunnitteluun ja rakentamisvaiheen valmisteluun. Suunnittelussa pyörähtää iso vaihde päälle syksyllä. Pohjatutkimuksia ja maastomittauksia on jo tehty kesän aikana. Rakennustyöt alkavat suunnitelman mukaan ensi vuonna.

Esteetön, turvallinen ja kestävä kulkumuoto

Kalasatamasta Pasilaan rakennettava raitiotie on esteetön ja turvallinen kulkumuoto, joka ei tuota paikallispäästöjä. Se tukee Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteita, joiden mukaisesti kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta lisätään. Hiilijalanjälki pyritään minimoimaan koko hankkeen elinkaaren ajan.

Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä hankkeen arvoista. Suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena on varmistaa maaperän hyvä kunto, lisätä kaupunkivihreää, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta sekä hallita hulevesiä mahdollisimman paljon kasvillisuutta ja maaperää hyödyntäen.

Pohjatutkimukset hyvässä vauhdissa

Kesän 2020 aikana on tehty pohjatutkimuksia Hermannin rantatien alueella, ja tarkoituksena on siirtyä syksyn mittaan Vallilanlaakson alueelle. Pohjatutkimuksissa selvitetään maaperän laatua raitiotien suunnittelua ja rakentamista varten, sillä oikein mitoitetut pohjanvahvistustoimenpiteet luovat perustan kestäville ja helposti ylläpidettäville ratkaisuille. Myös maaperän pilaantuneisuutta selvitetään tutkimusten yhteydessä, ja mahdollisia pilaantuneita maita kunnostetaan rakennusvaiheessa.

Tutustu Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen lisää osoitteessa www.kalasatamastapasilaan.fi ja seuraa hankkeen etenemistä sosiaalisessa mediassa!
Facebook: Kalasatamasta Pasilaan -hanke
Twitter: @KaPa_hanke
Instagram: kalasatamastapasilaan