Pikaraitiotievaunu Raide-Jokeri

HSL hankkii Raide-Jokerin ensimmäiset vuodet sidosryhmähankintana HKL:ltä

HSL:n hallitus päätti, että HSL hankkii Raide-Jokeri -hankkeessa rakennettavan pikaraitiolinjan ensimmäisten vuosien liikennöinnin sidosryhmähankintana HKL:ltä. Sen jälkeen hankinta kilpailutetaan.

Sopimukseen HKL:n kanssa sisältyy valmistelujakso ja optiovuodet niin, että sopimus päättyy viimeistään elokuussa 2032. Raide-Jokerin liikennöinti on tarkoitus aloittaa viimeistään vuoden 2024 kesällä. Nyt valitussa lykätyn kilpailuttamisen vaihtoehdossa HSL käynnistää Raide-Jokerin operoinnin HKL:n kanssa ja solmii sen kanssa jatkosopimuksen kantakaupungin raitioliikenteen operoinnista kymmeneksi vuodeksi.

Sopimusten solmimisen jälkeen HSL käynnistää kilpailutusprosessin pikaraitiolinjan operoinnista joko yksittäisenä kohteena tai yhdessä jonkin tulevan raitioliikennehankkeen kanssa.

Raide-Jokeri on suunnattoman laaja hanke. Ennen liikennöinnin aloittamista pitää rakentaa rata ja varikko sekä hankkia kalusto ja liikenteen operointi. Kaiken tämän aikatauluttaminen sujuvasti eteneväksi hankkeeksi vaatii paljon ennakointia. HSL teki päätöksen liikenteen hankintatavasta jo nyt, jottei ainakaan operoinnin hankinta viivytä Suomen ensimmäisen pikaraitiolinjan alkua, HSL:n Joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila toteaa.

Raideliikenteen markkinoiden avaaminen kilpailulle on tärkeää, jotta voimme kehittää raideliikenteen seudullista toimintaympäristöä. Tavoitteena on kustannustehokas liikennöinti ja seudulliset ratkaisut pitkällä tähtäimellä, kun pikaraitiotieverkko laajenee kantakaupungin ulkopuolella.

Pikaraitiotie yhdistää Itäkeskuksen ja Keilaniemen

Raide-Jokeri -hankkeessa rakennetaan Suomen ensimmäistä pikaraitiolinjaa, joka korvaa kuormittuneen bussilinjan 550 ja yhdistää Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen. Pikaraitiotien pituus on noin 25 kilometriä ja pysäkkipareja on 34. Suunniteltu matka-aika päätepysäkiltä toiselle on noin 62 minuuttia.

Ratainfran rakentamisesta vastaa Raide-Jokeri Allianssi. Raide-Jokeria operoidaan Roihupellon varikolta, jonka HKL rakennuttaa. HKL toimii myös kalustoyhtiönä. Linjaa liikennöidään Skoda Transtechin rakentamilla Artic XL-vaunuilla.

JAA