Herttoniemen meluesteen rakentaminen lykkääntyy kaupungin taloustilanteen vuoksi

Koronatilanteen aiheuttaman epävakaan taloustilanteen vuoksi Herttoniemen melueste -hanketta ei pystytä toteuttamaan vuonna 2021. HKL selvittää, miten melueste on mahdollista toteuttaa myöhemmin tulevien vuosien supistuneesta investointibudjetista huolimatta.

HKL jatkaa tulevina kuukausina hankkeen etenemistapojen selvittämistä ja taloudellista arviointia.

Itäbaanaan liittyvä Oravapuiston puistosuunnitelma hyväksytty

Itäbaana on aikanaan yksi Helsinkiin suunnitteilla olevista pyöräilyn pääreiteistä. Baanaa rakennetaan pätkissä, ja Oravapuiston suunnitelma koskee Itäväylän vieressä kulkevaa osuutta Suunnittelijankadun ja Konemestarinakadun nykyisen alikulun välillä. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt puistosuunnitelman 20.10.2020.

 

Lue lisää Itäbaanan edistymisestä:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/itabaanan-rakentaminen-ja-suunnittelu-kaynnissa